Zebrali nakrętki

Zebrali nakrętki, a pozyskane pieniądze na potrzebujące dzieci

Urząd Miasta Częstochowy (UM) poinformował, że w kolejnej akcji łączącej edukację ekologiczną z kształtowaniem wrażliwości na drugiego człowieka szkoły i przedszkola zebrały 5 ton plastikowych nakrętek.

W ramach akcji dochód uzyskiwany ze sprzedaży zebranego plastiku zamieniany jest na finansowe wsparcie dla potrzebujących dzieci, a miasto nagradza placówki oświatowe, którym zbieranie poszło najlepiej.

Zebrali nakrętki – dostali nagrody

Jak wskazuje UM, celem akcji – i towarzyszącego jej konkursu dla szkół i przedszkoli – jest wypracowanie u dzieci i młodzieży (a za ich pośrednictwem także u dorosłych) nawyku sortowania odpadów. „Nakrętkowa Częstochowa” ma kształtować proekologiczne postawy i zachowania, zachęcać do działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego czy poszerzania wiedzy na temat ekologii, recyklingu oraz wykorzystywania surowców wtórnych.

W konkursie nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Jak zaznacza częstochowski magistrat, wygrywają te placówki, które przez cały rok zbiorą największą liczbę plastikowych nakrętek w przeliczeniu na ucznia. W tym roku przyznano także statuetki „Nakrętkowy Mistrz”, a otrzymały je ta szkoła i to przedszkole, które trzy lata z rzędu otrzymywały nagrodę rzeczową.

Zebrali nakrętki – 60 placowek i 5 ton nakrętek

W edycji 2018/2019 w „Nakrętkowej Częstochowie” brało udział ponad 60 placówek, a w efekcie ich działań zebrano 5 ton nakrętek. Fundusze pozyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną wykorzystane w celu sfinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla częstochowianina Jasia Kozaka.

10 października w sali sesyjnej UM podsumowano ostatni rok akcji, a jednocześnie zainaugurowano jej kolejną edycję – „Nakrętkowa Częstochowa” ma bowiem charakter ciągły – wskazuje magistrat. Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta pogratulował najskuteczniejszym w zbieraniu prezydent, a także wręczył nagrody kupione ze środków Miasta Częstochowy. Jak co roku, nagrody – sprzęt elektroniczny – są zgodne z zapotrzebowaniem zwycięskich szkół i przedszkoli – dodaje magistrat.

W edycji 2018/2019 konkursu laureatami zostały: w kategorii ,,przedszkola” – Miejskie Przedszkole nr 44, w kategorii ,,szkoły podstawowe” – Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II i w kategorii „szkoły ponadpodstawowe” – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Natomiast „Nakrętkowymi Mistrzami” zostały Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia oraz Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II.

Magistrat zwraca przy tym uwagę, że organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym ,,Podaj Dalej”. Od 2010 r. w ramach tej inicjatywy zebrano w sumie 46 ton nakrętek, a w poprzednich edycjach konkursu na nagrody przeznaczono łącznie 21,5 tys. zł.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowy

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

reklama