zbiórka surowców wtórnych

Zbiórka surowców wtórnych – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformował o rozpoczęciu kolejnej, XIV już edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Organizatorem Konkursu jest Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM.

Konkurs dla szkół i przedszkoli – zbiórka surowców wtórnych

Do udziału w rywalizacji urząd marszałkowski zachęca przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego. Warto zaznaczyć, że poprzednia nazwa inicjatywy „Konkurs – zbiórka makulatury” została zmieniona, a wynika to z rozszerzenia zbiórki także na butelki PET.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest – jak podaje UMWM – uświadamianie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko. Konkurs łączy w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny.

Jak zaznaczono w regulaminie konkursu, makulaturę i butelki PET zebrane w czasie trwania Konkursu należy przekazywać podmiotom zajmującym się zbieraniem makulatury/butelek PET, a ich ilość potwierdzić na wskazanym druku. Raport z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenie ilości przekazanych surowców wtórnych należy przesłać do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2018 r.

Według zapisów regulaminu, podsumowanie i zakończenie Konkursu nastąpi do końca czerwca przyszłego roku.

Spośród placówek oświatowych, które zgłoszą swój udział w rywalizacji, laureaci zostaną wyłonieni w kilku kategoriach. Kategorie te obejmują: przedszkola, szkoły podstawowe z liczbą uczniów do 100, szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 101 do 200, szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 201 do 400, szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 401 powyżej oraz szkoły średnie.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

reklama