Zadania publiczne w obszarze ekologii

Zadania publiczne w obszarze ekologii – konkurs ofert dla organizacji w Małopolsce

W piątek, 17 lipca po raz pierwszy w historii Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego (UMWM).

Organizacje pozarządowe zrealizują zadania publiczne w obszarze ekologii

Walczyć o środowisko musimy wszyscy, tylko wtedy osiągniemy rezultaty. Stąd, po raz pierwszy w historii, Małopolska uruchamia otwarty konkurs dla NGO’sów ze wszystkich miejscowości, działających w zakresie ochrony środowiska. Jest on naturalnym podsumowaniem wieloletnich działań samorządu województwa w tym zakresie, a zarazem otwarciem się na nowe inspiracje – powiedział Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Jak podaje UMWM, konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii ma na celu wyłonienie projektów nieszablonowych, służących dobru publicznemu i edukacji ekologicznej. Mogą je zgłaszać, a następnie realizować, podmioty pożytku publicznego, takie jak organizacje pozarządowe, a także fundacje i stowarzyszenia.

Zadania publiczne w obszarze ekologii – promować proekologiczne postawy

Z dużą satysfakcją uczestniczę w dzisiejszym wydarzeniu. Małopolska jest wśród liderów w naszym kraju jeśli chodzi o ochronę środowiska. Wspólna ochrona środowiska, dbałość o jakość powietrza, troska o naszych najmniejszych przyjaciół – zwierzęta – ma służyć nam wszystkim i naszemu wspólnemu dobru. Cieszę się, że jeszcze szerzej otwieramy się na współpracę z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami – dodał Robert Bylica, radny województwa.

Małopolski urząd marszałkowski wskazuje, że w ramach omawianego konkursu dofinansowane zostaną zadania publiczne w obszarze ekologii, promujące i kształtujące postawy proekologiczne w regionie. Tematyka powinna być związana m.in. z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, segregacją odpadów i zapobieganiem ich powstawaniu odpadów, a także z ochroną powietrza. Całkowita kwota dofinansowań w konkursie „EkoMałopolska”, dedykowanym organizacjom pożytku publicznego, w bieżącym roku wynosi 300 tys. zł, a termin składania ofert upływa 10 sierpnia br.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny