„Kariera z wiatrem” – zakończony cykl edukacyjny w Szczecinie

Beneficjentem programu pn. „Kariera z wiatrem”, jest m.in. młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie (ZS). Jak poinformował ZS, właśnie zakończył się cykl edukacyjny dla klasy techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Celem omawianego programu jest przekazywanie wiedzy i zwiększanie kompetencji uczniów szkół średnich w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Program jest realizowany przez spółkę Ocean Winds (OW) wraz z Przemysłową Akademią Rozwoju (PAR).

Czego można się nauczyć w ramach programu „Kariera z wiatrem”

Jak zaznaczono w przekazanej informacji, program jest kierowany do uczniów kształcących się na profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Młodzież z zespołu szkół, przez ponad dwa lata poznawała wiele praktycznych aspektów powstawania morskich farm wiatrowych. Zapoznała się też z łańcuchem dostaw komponentów i strategicznymi etapami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wiedzę tę przekazywano na przykładach inwestycji realizowanych przez OW na świecie. W zajęciach w Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie od roku szkolnego 2021/2022 uczestniczyło 18 uczniów z klasy IVE.

– W Ocean Winds wierzymy w siłę transferu wiedzy i długofalowe perspektywy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dlatego angażujemy się w dialog z młodzieżą i staramy się pokazać im kulisy naszej pracy i zawodowego rozwoju w sektorze offshore. Praktyczna wiedza będzie atutem ze względu na rozwijany łańcuch dostaw wśród polskich firm między innymi z województwa zachodniopomorskiego – powiedziała Aleksandra Jampolska, Stakeholder Manager w OW.

W ciągu ostatnich dwóch lat uczestnicy programu „Kariera z wiatrem” przeszli przez intensywny cykl warsztatów. Były one prowadzone przez profesjonalistów z doświadczeniem w branży offshore – wykładowców z PAR we współpracy z pracownikami OW. Przez ten czas program nie tylko poszerzył horyzonty zawodowe uczniów, ale także wzbogacił ich wiedzę o konkretne umiejętności. Były to wyzwania kluczowe dla przyszłych wyzwań związanych z morską energetyką wiatrową.

Kształcenie młodych talentów w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

– W ramach programu organizowano regularne comiesięczne warsztaty, które nie tylko umożliwiały uczniom szeroko zakrojone poznanie branży, lecz także dostarczały im istotne informacje niezbędne do świadomego wyboru swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Podczas tych spotkań uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi dziedzinami zawodowymi, poznając specyfikę i wymagania charakteryzujące poszczególne zawody związane z morską energetyką wiatrową. Warsztaty skupiały się nie tylko na teoretycznych aspektach danego obszaru zawodowego. Ale także oferowały praktyczne doświadczenia poprzez interaktywne ćwiczenia, prezentacje praktyków branżowych oraz wizyty studyjne. Dzięki temu uczniowie mieli szansę uzyskać realistyczny wgląd w codzienną pracę specjalistów, co sprzyjało lepszemu zrozumieniu, jakie umiejętności i kompetencje są kluczowe w danym zawodzie – powiedział Krzysztof Tomaszewski, prezes Zarządu PAR.

Rozwijając spojrzenie na kształcenie młodych talentów w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, program „Kariera z wiatrem” skoncentrował się na praktycznym wsparciu uczniów. Umożliwił im zrozumienie kluczowych aspektów rozwoju zawodowego w tej dynamicznie rozwijającej się branży – podano w informacji.

„Kariera z wiatrem” ze wsparciem praktyków i z kontynuacją

– W ramach Programu uczniowie otrzymywali wsparcie praktyków zawodowych, którzy udzielali im informacji na temat perspektyw rozwoju zawodowego, trendów na rynku pracy oraz dostępnych ścieżek edukacyjnych. Dzięki temu młodzi ludzie mieli możliwość zbudowania świadomej i dobrze przemyślanej strategii kształcenia, dopasowanej do ich zainteresowań, pasji i umiejętności. Efektem Programu było nie tylko poszerzenie horyzontów zawodowych uczniów, ale także umocnienie ich pewności siebie i motywacji do dalszego rozwoju. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniom na warsztatach, uczniowie stali się bardziej gotowi do podjęcia decyzji dotyczących wyboru kierunku studiów lub ścieżki zawodowej, co będzie miało pozytywny wpływ na ich przyszły rozwój i sukces zawodowy.” – powiedziała dr inż. Agnieszka Raducka, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony środowiska i energetyki odnawialnej w ZS.

Od lutego 2024 r. Program będzie kontynuowany w ZS. Program obejmie uczniów II klasy technikum o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Będzie on realizowany przed kolejne dwa lata.

Program „Kariera z wiatrem” jest rozwijany od początku roku szkolnego 2021/2022. Jest on prowadzony w wybranych szkołach zawodowych w Gdańsku, Częstochowie, Pucku, Kłaninie i Szczecinie. W ciągu kilkudziesięciu miesięcy, 350 uczniów, uczestniczyło w angażujących wykładach i dedykowanych zajęciach online.

Więcej na temat programu na stronie www.bc-wind.pl.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu