„Wyjście Smoga” – dotrzeć z informacją

Do mieszkańców Rybnika trafiają ulotki informujące o szkodliwości smogu oraz sposobach walki z tym niekorzystnym dla zdrowia zjawiskiem. Zostały one przygotowane w ramach inicjatywy pn. „Wyjście Smoga”. Foldery roznoszą pracownicy Urzędu Miasta Rybnika.
 
wyjście smoga
 
Ulotka, nazwana „przewodnikiem po rybnickim smogu”, to kompendium wiedzy na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza. To także źródło danych o najbardziej szkodliwych substancjach, jakie trafiają do atmosfery przede wszystkim w wyniku nieekologicznego ogrzewania domów.
 
Folder zawiera ponadto informacje m.in. o tym, jak właściwie i w sposób bezpieczny dla środowiska korzystać z węgla, jak uzyskać dopłatę do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, czy też skąd czerpać informacje o stężeniach niebezpiecznych substancji w powietrzu.
 
Ulotka została przygotowana przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Wyjście Smoga”, w który aktywnie zaangażował się także Urząd Miasta Rybnika. – Bardzo zależy nam na dotarciu z informacją o tym, czym jest smog i jakie zagrożenia się z nim wiążą, do jak najszerszej grupy mieszkańców. Problem ten dotyczy bowiem nas wszystkich i ma realny wpływ na nasze zdrowie. Edukacja powinna być podstawą działań zmierzających do uporania się z niską emisją, stąd też pomysł na przekazanie rybniczanom ulotek. Aktualnie pracujemy nad nowym regulaminem dopłat do wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji. Wdrażamy uwagi, które otrzymaliśmy po konsultacjach społecznych. Żeby mieszkańcy chcieli podjąć wysiłek finansowy związany ze zmianą sposobu ogrzewania, potrzeba jest wiedza dotycząca realnego wpływu smogu na zdrowie. Samorząd może pomóc, stosując wsparcie finansowe, ale decyzję o tym, czy warto, mieszkańcy podejmują samodzielnie – podkreśla Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.