W warszawskim zoo działa Ekowioska

W warszawskim zoo działa Ekowioska, czyli nowa przestrzeń edukacyjna z warsztatami ekologicznymi. Mieści się blisko placu zabaw – tłumaczy Urząd m.st. Warszawy (UM). Ekowioska uczy m.in. segregacji śmieci i wyjaśnia, czym są globalne ocieplenie i efekt cieplarniany.

Ekowioska w zoo dla przedszkolaków i seniorów

Jak tłumaczy UM, Ekowioska ma na celu promowanie ekologicznych postaw wśród różnych grup wiekowych. Od przedszkolaków po słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Uczestnicy zajęć w Ekowiosce poznają tajniki kompostowania, zbierania deszczówki oraz zakładania miniogrodów.

Mieszkańcy Warszawy coraz częściej uczestniczą w wydarzeniach i warsztatach związanych z ekologią. Miasto, pozostając w proekologicznym duchu, inwestuje w takie rozwiązania jak elektromobilność i odnawialne źródła energii (OZE) – zaznacza UM.

Ekowioska to tylko jedna z inicjatyw

Ekowioska w zoo to nie jedyne miejsce w Warszawie poświęcone edukacji ekologicznej – dodaje magistrat. Na przykład przy Wybrzeżu Puckim działa Pawilon Edukacyjny „Kamień”, gdzie odbywają się różne wydarzenia proekologiczne.

Z kolei Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych, korzystając z mikroskopów, lornetek i tablic interaktywnych. Natomiast na Młocinach powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej z czterema salami edukacyjnymi i wielofunkcyjną salą konferencyjno-warsztatową. Zajęcia z edukacji ekologicznej odbywają się także na Targówku, w Centrum Informacyjnym ZUSOK-u. Uczestniczy w nich ponad tysiąc uczniów z Warszawy.

Inspiracja dla innych miast

Działania Warszawy mogą inspirować inne miasta do inwestowania w edukację ekologiczną oraz promowanie postaw proekologicznych wśród swoich mieszkańców – uważa UM.

Edukacja ekologiczna w stolicy Polski jest możliwa dzięki współpracy z różnymi instytucjami. Takimi jak Lasy Miejskie – Warszawa, ZUSOK czy organizacje pozarządowe – zaznaczył ratusz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie

Partner Portalu