Uczyć o klimacie i powietrzu

Uczyć o klimacie i powietrzu będą warszawskie szkoły

Urząd m.st. Warszawy (UM) podkreśla, że stolica coraz aktywniej działa na polu walki ze zmianami klimatycznymi i dodaje, że warszawskie szkoły będą uczyć o klimacie i powietrzu. W związku z rosnącą potrzebą edukacji w tym zakresie opracowano i przekazano warszawskim szkołom ponadpodstawowym i najstarszym klasom szkół podstawowych scenariusze lekcji o klimacie i powietrzu. Scenariusze dla pozostałych grup wiekowych zostaną opracowane jeszcze w 2021 r. – dodaje UM.

Zmiana klimatu oraz zanieczyszczenie powietrza to jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakimi obecnie stoimy. Do stawienia im czoła niezbędna jest m.in. rzetelna edukacja, która powinna zaczynać się już od najmłodszych lat – podkreśla stołeczny magistrat.

W dyskusjach na temat zanieczyszczenia powietrza oraz kryzysu klimatycznego bardzo często podkreśla się, że w szkołach brakuje wystarczającej edukacji, która byłaby oparta na aktualnej wiedzy naukowej. Również wielu nauczycieli zwraca nam uwagę, że potrzebują materiałów edukacyjnych oraz pomysłów na scenariusze lekcji na ten temat – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni UM.

Uczyć o klimacie i powietrzu – pakiety edukacyjne dla nauczycieli

W związku z potrzebą edukacji UM przygotował pakiety edukacyjne dla nauczycieli. Zawierają one gotowe scenariusze lekcji na temat zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatu. Celem przygotowanych lekcji jest ułatwienie uczniom zrozumienia tych ważnych problemów cywilizacyjnych, wskazanie kierunku niezbędnych zmian i zmotywowanie do działań – podkreśla magistrat.

Pierwszy pakiet materiałów edukacyjnych jest przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Materiały dla kolejnych grup wiekowych są w trakcie przygotowania i będą sukcesywnie przekazywane placówkom oświatowym w 2021 r.

Jak tłumaczy UM, materiały zostały przygotowane w taki sposób, żeby można było z ich pomocą przeprowadzić zajęcia niezależnie od specjalizacji nauczyciela. Zostały skonsultowane pod względem merytorycznym z ekspertami zewnętrznymi, a pod względem metodycznym z doradcami Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W grudniu 2020 r. odbyły się pilotażowe lekcje w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr 39 oraz w Szkole Podstawowej nr 103.

Uczyć o klimacie i powietrzu – zawartość materiałów edukacyjnych

Jak wylicza UM, przygotowane materiały, w oparciu o które nauczyciele mogą uczyć o klimacie i powietrzu zawierają: podręcznik z gotowymi scenariuszami lekcji, materiałem merytorycznym, listą źródeł dodatkowej wiedzy, zadaniami domowymi i arkuszami ćwiczeń, a także prezentację multimedialną do wykorzystania podczas zajęć. Materiały można pobrać ze strony Zielona Warszawa.

By uczyć o klimacie i powietrzu można też skorzystać z dodatkowej wiedzy. Bowiem 12 stycznia 2021 r. Uniwersytet Warszawski opublikował podręcznik „Klimatyczne ABC”. Jest to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny podręcznik poświęcony zmianie klimatu. Podręcznik może być istotnym uzupełnieniem i dodatkowym źródłem wiedzy zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów zainteresowanych tematem zmiany klimatu – podkreśla UM i dodaje, że podręcznik można pobrać ze strony Uniwersytetu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu