system ekooznakowania opakowań

System ekooznakowania opakowań – znane wyniki badań

92% osób pozytywnie oceniło system oznakowania na opakowania przygotowany przez Koalicję 5 frakcji. Wyniki badań zachęcają kolejne firmy do aktywnego włączenia się w rozwój systemu, a do inicjatywy przyłączyły się Danone i Żabka Polska oraz Fundacja Za górami za lasami, GFT Poland, a także Wydawnictwo Bajaland.

Czytelny system ekooznakowania opakowań

Carrefour Polska, jeden z koalicjantów, przeprowadził badania na reprezentatywnej próbie Polaków. Wynika z nich, że ekooznakowanie na opakowania przygotowane przez Kolację 5 frakcji jest czytelne (twierdzi tak 98% respondentów) i zachęca do segregowania (92% ankietowanych).

W ramach badania pytano także o czytelność piktogramów i ich użyteczność w stosunku do obecnie funkcjonujących znaków na opakowaniach (np.: trójkąt recyklingu czy kosz na odpady). I znów 91% respondentów uznało ekooznakowana Koalicji 5 frakcji za czytelniejsze i dające jasne wskazówki co do sposobu segregowania. Firma ENERIS, jeden z koalicjantów, w nadesłanej informacji przypomina, że system piktogramów powstał jako odpowiedź na Cel 12 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, który ma zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Koalicję 5 frakcji wyróżnia nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki ta idea jest tworzona – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych. Po licznych spotkaniach, na zlecenie naszego partnera koalicyjnego Carrefour Polska, Kantar Millward Brown zbadał postawy Polaków wobec segregacji odpadów i ekologii. Badanie obejmowało m.in. znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz deklaracje segregowania. Wyniki pokazały, że znajomość pojęcia „selektywna zbiórka i recykling” oraz segregowanie odpadów (umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach na śmieci przeznaczonych na papier, szkło, plastik oraz bioodpady) to powszechnie deklarowane postawy. Jednak konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych informacji na ten temat, a stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, projektowanymi z myślą o producentach, organizacjach odzysku czy firmach przetwarzających odpady – podkreśla Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i partner zarządzający CSR Consulting.

Nowi członkowie Koalicji 5 frakcji

ENERIS zaznacza także, że 27 września 2019 r. w Warszawie przedstawiciele pięciu firm i organizacji podpisali deklarację uczestnictwa w Koalicji 5 frakcji. Tym samym potwierdzili zaangażowanie w rozwój jednolitego systemu ekooznakowania opakowań w postaci piktogramów, który ma pomóc konsumentom w prosty i jasny sposób je segregować. Nowi koalicjanci zadeklarowali też prowadzenie działań edukacyjnych na temat właściwego sortowania odpadów wśród swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy.

Nowi członkowie Koalicji 5 frakcji to Bajaland, Danone, Fundacja Za górami za lasami, GFT Poland i Żabka Polska.

Tydzień wcześniej do grona koalicjantów dołączyła też gmina Strzegom z Dolnego Śląska jako czwarty samorząd wśród koalicjantów. Obecnie do tej wielobranżowej inicjatywy należą łącznie 33 podmioty, wśród których są zarówno firmy, samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Wszyscy koalicjanci wspierają selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do pięciu pojemników i chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów oraz rozwijać system ekooznakowania.

Filmowa edukacja o segregacji odpadów ze Strzegomia

Organizacja efektywnego systemu zbiorki odpadów od mieszkańców to pierwszy krok do osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego, który w tym roku powinien osiągnąć 40%. Jednak równie ważna jest edukacja ekologiczna i dotarcie do szerokich grup obiorców – podkreśla firma ENERIS.

Strzegom przystępując do Koalicji 5 frakcji przygotował edukacyjne filmy z praktycznymi wskazówkami na temat segregacji odpadów.

Aktywność i zaangażowanie w działania edukacyjne to znak rozpoznawczy naszych koalicjantów. Cieszymy się, że od 1,5 roku Koalicja rośnie w siłę, dzieli się własnymi dobrymi praktykami oraz wypracowuje sprawdzone narzędzia edukacyjne. Z pewnością materiały filmowe przygotowane przez Kolację we współpracy z Urzędem Miejskim w Strzegomiu przyczynią się do upowszechnienia praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów – powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektor ds. komunikacji w ENERIS. Filmy można obejrzeć na stronie www.5frakcji.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ENERIS

fot. ENERIS

partner portalu

reklama

reklama

reklama