Świadomość ekologiczna Polaków

Świadomość ekologiczna Polaków – wyniki badania niezbyt dobre dla młodych

43% Polaków negatywnie ocenia działania polskiego rządu w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, podejmowane w ciągu ostatnich 4 lat. Z wyników badania* przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna wynika też, że pozytywnie postrzega je 31% badanych. Z badania wynika też, że najmniej krytyczni są najmłodsi w wieku 18-24 lata.

Świadomość ekologiczna Polaków. Jak oceniają działania rządu?

Jak już wspomniano, opinie negatywne (43%) przeważają nad pozytywnymi (31%), jeśli chodzi o ocenę działań polskiego rządu, podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym w ciągu ostatnich 4 lat. 26% badanych nie jest w stanie się określić. Jak nie trudno się domyślić zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (80%) i Lewicy (77%) działania rządu w tym zakresie ocenia negatywnie, podczas gdy wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości przeważają oceny pozytywne (60%).

Najgorzej działania rządu oceniają osoby w wieku 55 lat i więcej (55%). Co ciekawe, wśród osób z grupy wiekowej 18-24 lata oceny pozytywne (39%) przeważają nad negatywnymi (35%).

Świadomość ekologiczna Polaków, a selektywna zbiórka odpadów

Większość dorosłych Polaków (84%) deklaruje, że segreguje odpady: 39% robi to zawsze bardzo starannie i dokładnie, a 45% na ogół stara się je segregować w miarę możliwości. Z kolei 7% badanych rzadko przykłada się do segregowania odpadów, a 3% unika segregowania śmieci, jeśli nie musi tego robić. Natomiast 6% respondentów nie segreguje ich wcale. Najwięcej osób deklarujących, że zawsze lub na ogół segreguje odpady należy do elektoratu Koalicji Obywatelskiej (94%). Wśród wyborców PiS i Lewicy odsetek osób segregujących śmieci jest na podobnym poziomie (88% vs. 89%).

Analiza odpowiedzi według grup wiekowych pokazuje, że najwięcej osób, które segregują odpady jest wśród osób w wieku 45-54 lata (92%) oraz 55 lat i więcej (91%). Z kolei zdecydowanie najmniej jest ich w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (67%). I w tej grupie jest aż 33% osób, które odpadów nie zbierają w sposób selektywny.

Spalanie plastików w piecach grzewczych, a świadomość ekologiczna młodych pod znakiem zapytania

Zdecydowana większość Polaków (80%) uważa, że spalanie plastikowych butelek i foliowych opakowań w domowych piecach grzewczych jest bardzo szkodliwe dla środowiska, ale 6% uważa, że to jest mało szkodliwe, a 5% – że wcale nie jest szkodliwe. Prawie co dziesiąta osoba (9%) nie ma na ten temat zdania. Świadomość dotycząca szkodliwości takich działań jest najwyższa wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (95%), a wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy jest praktycznie na takim samym poziomie (85% vs. 84%).

Odpowiedzi na to pytanie pokazują również, że młodzi z grupy wiekowej 18-24 lata wykazują się najmniejszą świadomością dotyczącą szkodliwości spalania plastiku i folii w domowych piecach. Taką świadomość ma 70% osób z tej grupy, czyli najmniej ze wszystkich innych grup wiekowych. Największa świadomość jest natomiast wśród osób w wieku 45-54 lata oraz 55 lat i więcej (po 85%).

Potrzebna edukacja ekologiczna w szkołach

Badanie pokazuje, że młodzi w wieku 18-24 są mniej świadomi ekologicznie i mniej proekologiczni w swoich działaniach niż osoby starsze od nich. A przecież to niewiele młodsza od badanych szkolna młodzież zainicjowała protesty klimatyczne i dyskusję na temat ochrony środowiska. Ważne jest zatem, aby edukacja ekologiczna była obecna w szkołach i kładła jak największy nacisk na działania praktyczne. Postawienie „like” w social media pod ekoakcjami to jednak nie to samo, co wrzucenie śmieci do odpowiedniego pojemnika – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

*Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1028 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 15-19 listopada 2019 r. Metoda CAWI.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ciekaweliczby.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny