Studia podyplomowe dla ekodoradców

Studia podyplomowe dla ekodoradców

W piątek, 10. stycznia br., na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu energetyki i ochrony powietrza. Była to druga edycja cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć, podczas których kształcili się ekodoradcy – donosi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Studia podyplomowe dla ekodoradców – zakończona kolejna edycja

W ramach zintegrowanego projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, w gminach z woj. małopolskiego zatrudnionych jest obecnie 60 ekspertów – ekodoradców. Mają oni inicjować działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, a przede wszystkim udzielają porad związanych z doborem proekologicznych sposobów ogrzewania domów i modernizacją energetyczną budynków. Ekodoradcy pozyskują także zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację programów pomocowych dla mieszkańców i wspierają ich w korzystaniu z tych programów, a ponadto prowadzą akcje edukacyjne.

Aby wiedza pracowników samorządowych była jak najbardziej aktualna Województwo Małopolskie, w ramach porozumienia z AGH, uruchomiło drugą edycję interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu energetyki i ochrony powietrza. W trakcie dwusemestralnych studiów 2018/2019 kształciło się 49 osób, w tym 13 ekodoradców.

Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i żywię głęboką nadzieję, że zdobyta na studiach wiedza oraz umiejętności praktyczne będą służyły Państwu w pracy zawodowej oraz przyczynią się do polepszenia jakości powietrza w naszym regionie – powiedział Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Studia podyplomowe dla ekodoradców – planowana następna edycja

Program studiów obejmował 193 godziny zajęć (116 godzin wykładów oraz 77 godzin ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych). Jak zaznacza UMWM, absolwenci posiedli szeroką i specjalistyczną wiedzę na temat źródeł niskiej emisji i pomiarów zanieczyszczeń. Mieli także możliwość poznania metod i sposobów zmniejszenia niskiej emisji. Dowiedzieli się także, jak wdrażać zdobytą wiedzę na poziomie lokalnym. Urząd marszałkowski dodaje, że w związku z tym, iż aktywność ekodoradców, to nie tylko praca w urzędzie, ale także w terenie, dlatego studia oferowały warsztaty z wystąpień publicznych oraz budowania komunikatu masowego.

Łącznie, w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych, kształciło się 116 osób. Jednak UMWM podkreśla, że istnieje ciągła potrzeba zgłębiania wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz bieżących możliwości pozyskania środków na prośrodowiskowe działania. Dlatego samorząd, w ramach projektu LIFE planuje uruchomienie jesienią 2020 r. kolejnej – trzeciej edycji – studiów.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

 

reklama