strażnicy energii

Startują strażnicy energii

Uczniowie w 10 gdyńskich szkołach podstawowych będą pilnować – jako strażnicy energii – by w szkołach nie marnowano energii. Połowa tego co uda się zaoszczędzić w bardzo namacalnej, bo pieniężnej formie wróci do placówki, która będzie mogła wydać całą kwotę na potrzeby uczniów – zapewnia Urząd Miasta Gdynia (UM).

Warto zaznaczyć, że „Strażnicy Energii” to wspólny projekt, który Gdynia realizuje wraz z firmą Dalia. 13 września br. w gdyńskim magistracie zostało podpisane porozumienie w tej sprawie.

Strażnicy energii – edukacja w zakresie poszanowania energii

Celem akcji jest z jednej strony edukacja młodych gdynian, by szanowali energię i przenieśli wiedzę nabytą podczas programu także do rodzinnych domów, z drugiej zaś ochrona środowiska przyrodniczego i oszczędność.

To najmłodsi mieszkańcy są naszą przyszłością i dlatego to właśnie ich uczymy, jak oszczędzać energię. Projekt polega na tym, że pokazujemy jak w prosty sposób, jesteśmy w stanie zmniejszyć wydatki związane z energią. Szkoła jest miejscem, gdzie stosunkowo łatwo taki eksperyment przeprowadzić, a badając zużycie energii przez cały rok i porównując go z latami poprzedzającymi, efekty widać jak na dłoni. Przekazywany szkole grant, w ścisły sposób zależny od tego efektu to dodatkowe wzmocnienie przekazu. Tym bardziej, że zostaje przeznaczony na różnego rodzaju cele, o którym decydują sami uczniowie. Bardzo się cieszę, że wiele szkół w Gdyni przystępuje do tego projektu – powiedział Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Na ochronę środowiska i oszczędności w użyciu energii przekładają się proste działania, takie jak utrzymywanie właściwej temperatury i poprawne wietrzenie pomieszczeń, wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia, a także zmiana codziennych nawyków. Według UM, takie właśnie, prawie bezkosztowe, metody przynoszą rezultaty, które mogą zadziwić.

„Strażnicy Energii” to projekt Gdyni promujący działania na rzecz efektywności energetycznej wśród dzieci i młodzieży. Dalkia przekazała szkołom mierniki do pomiaru zużycia i kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej. Opracowaliśmy też specjalne narzędzie do obliczania oszczędności energetycznej. Inicjatywa edukacji energetycznej jest spójna z misją naszej firmy, ponieważ wspiera działania na rzecz ochrony klimatu – stwierdził Thierry Deschaux, dyrektor generalny Dalkia Polska.

Strażnicy energii – współpraca Gdyni z Dalkią

Gdyński magistrat zaznacza, że projekt jest częścią szerszej współpracy władz Gdyni z firmą Dalkia, podejmowanej na rzecz poprawy efektywności energetycznej w mieście, a zapoczątkowanej jesienią 2018 r. W ostatnich dwóch latach edukacja energetyczna przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii w gdyńskich szkołach o 652 142 kWh. To wymierne oszczędności dla władz lokalnych w Gdyni – dzięki aktywności uczniów, udało się w sumie zmniejszyć wydatki energetyczne gminy niemal o 200 tys. zł. Zaoszczędzona energia pozwoliła również uniknąć emisji do powietrza 168,71 ton CO2. Redukcja emisji CO2 wpisuje się w lokalny cel w zakresie ochrony klimatu.

W ramach projektu nauczyciele i uczniowie gdyńskich podstawówek powołują zespoły ds. energii, tzw. strażników energii. Strażnicy energii zbadają, w jaki sposób wykorzystywana jest energia w budynkach szkolnych, wdrożą programy jej oszczędzania i przeprowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną dla szkolnej społeczności. Zespoły opracują kwartalne raporty dotyczące oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, które będą przekazywane do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM. Urzędnicy wraz z przedstawicielami Dalkii Polska policzą oszczędności osiągnięte przez poszczególne szkoły oraz wesprą młodzież w działaniach edukacyjnych. Połowa zaoszczędzonych pieniędzy w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii – wróci do szkół na ich bieżące potrzeby.

Nasze dwuletnie doświadczenie pokazuje, że udaje się zaoszczędzić 10% kosztów energii, co jest ogromnym sukcesem. Mam nadzieję, że nabyte przez dzieci nowe przyzwyczajenia zostaną wykorzystane w ich domach, co przyczyni się do zwiększania świadomości energetycznej i zmniejszenia zużycia energii w ich najbliższym otoczeniu – dodaje wiceprezydent Łucyk.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gdyni

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)