stare odmiany drzew owocowych

Stare odmiany drzew owocowych w projekcie edukacyjnym

Fundacja Banku Ochrony Środowiska (FBOŚ) zaprasza do udziału w ogólnopolskim edukacyjnym projekcie grantowym pn. „Tradycyjny Sad”. Projekt ma promować wiedzę dotyczącą starych odmian drzew owocowych oraz tworzenie mini sadów składających się z drzew tych odmian.

150 szkół, które stworzą najlepsze projekty mini sadu owocowego otrzyma od FBOŚ granty na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.

Projekt edukacyjny i stare odmiany drzew owocowych

Jak zaznacza FBOŚ, celem projektu „Tradycyjny Sad” jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w przedsięwzięciu ma być niezwykłą szansą na pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a jednocześnie sprzyjać ma ochronie i zwiększaniu bioróżnorodności na ziemiach polskich.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół – zarówno podstawowych, jak i średnich. Szkołę do udziału w przedsięwzięciu może zgłosić nauczyciel, który będzie opiekunem grupy uczniów realizujących zadania konkursowe wytyczone w projekcie. Organizator zaprasza szkoły do zakładania mini sadów składających się ze starych odmian grusz. Mini sad, składający się z co najmniej pięciu drzewek tradycyjnych odmian grusz, można założyć na terenie szkoły lub w innym ogólnodostępnym terenie – np. na działce należącej do gminy, na terenie parafii itp. – podpowiada FBOŚ.

Cały projekt realizowany jest za pomocą platformy internetowej www.tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone zostały wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, terminarz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspierającej realizacje zadań konkursowych, a także obszerny poradnik z zakresu podstawowej wiedzy sadowniczej „Od laika do sadownika”.

150 szkół, które najlepiej zrealizują zadania konkursowe w pierwszym etapie projektu uzyska grant o wartości 200 zł na założenie mini sadu. Ponadto dla najlepszych uczestników – uczniów i nauczycieli – przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe.

Aby zapisać szkołę do konkursu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na ww. stronie internetowej. Na zgłoszenia FBOŚ czeka do 28 lutego br.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. pixabay.com

 

reklama