Środowiskowe tematy w miesięczniku

Znamy zawartość najnowszego wydania miesięcznika „Środowisko”, do lektury, którego nieustannie zachęcamy.

W czerwcowym wydaniu szereg interesujących materiałów, a numer rozpoczyna artykuł pt. „Eksperci przygotują plan ochrony Puszczy”. Dotyka on kwestii związanych z kontrowersyjną sprawą wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej i koniecznością opracowania planu ochrony tego skarbu narodowego.

Środowiskowe tematy – warto o nich poczytać

Następnie można przeczytać kilkuzdaniowy odnośnik do niebezpiecznej sytuacji związanej z pożarami składowisk i magazynów odpadów. W materiale pt. „Pożary składowisk” wspomniane zostały pomysły, które mogą zostać przyjęte jako narzędzia walki z tą plagą.

Z kolei stała część tego wydawnictwa, pt. „W Komisji Europejskiej”, poświęcona została najnowszym działaniom prawnym Komisji na polu ochrony jakości powietrza.

Następny tekst zatytułowany „Kampania 17 celów” dotyczy działań na rzecz realizacji, przyjętej przez ONZ, Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Ma to wspierać Kampania 17 Celów przygotowana i realizowana przez CSR Consulting (w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland). Kampania ta ma zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy i wykorzystania szans biznesowych z niej płynących.

Kolejny artykuł zatytułowany został „Stop marnotrawieniu żywności” i odnosi się m.in. do wykładu zorganizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Środowiskowe tematy

„Zagrożenie było olbrzymie” – to tytuł artykułu odnoszącego się do awarii przepompowni ścieków Ołowianka w Gdańsku, która odbiła się szerokim echem w mediach.

„Problem smogu dotyczy nie tylko Polski. Patrząc globalnie, można nawet powiedzieć, że w porównaniu do Chin, Indii, krajów wybrzeża afrykańskiego czy Ameryki Południowej, nie ma u nas większego zagrożenia toksycznymi pyłami. Polskę NASA uznało za kraj, który znajduje się poza strefą wysokiego poziomu zanieczyszczeń, ale to wcale nie oznacza, że wszystko jest w porządku. Z danych Komisji Europejskiej wynika bowiem, że Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Tak przynajmniej było w 2014 r. Nie należy się łudzić, że w 4 lata później nastąpiła poprawa.”. Tak zaczyna się artykuł zatytułowany „W trosce o czystość powietrza”.

Kolejna publikacja to tekst pt. „Rośliny dla OZE”, poświęcony roślinom, które uprawiać można dla celów energetycznych.

Z kolei tekst pt. „Bronią BAŁTYK przed skażeniami” poświęcony jest Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, która wyposażona jest w statki do stawiania zapór rozlewom olejowym na morzu i zbierania oleju z powierzchni wody.

W artykule pt. „Tam, gdzie dzisiaj jest ściernisko” podjęte zostały natomiast rozważania dotyczące budowy centralnego portu komunikacyjnego.
„W warszawskich lasach”, to tytuł artykułu opisującego działania podejmowane w Nadleśnictwie Chojnów.

Czytelnicy mogą się również zapoznać z artykułem pt. „Beneficjentem Programu LIFE może być każdy”, w którym zaprezentowano szereg ciekawych informacji o Programie, w tym o zrealizowanych już projektach.

To oczywiście nie wszystko, bowiem w wydaniu jeszcze szereg innych ciekawych materiałów, do lektury których zachęcamy…

 

partner medialny

reklama