Środowiskowe tematy

Środowiskowe tematy w dwóch numerach czasopisma

Dwa najnowsze wydania miesięcznika „Środowisko” to obfita lektura tekstów dotyczących szerokiego spektrum tematów związanych z ochroną środowiska.

Środowiskowe tematy wydania targowego

Numer październikowy, przygotowany jako specjalne wydanie na targi POL-ECO-SYSTEM, rozpoczyna rozmowa z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska. Tekst zatytułowany jest „Czyste powietrze to nasz priorytet” i dotyka szeregu zagadnień od kwestii dotyczących ochrony powietrza, przez organizację COP, na gospodarce odpadami kończąc.

Następny artykuł, pt. „41 mld zł na ekoinwestycje”, poświęcony jest uroczystym obchodom 25-lecia istnienia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

„Tworzymy spójny i efektywny system finansowania” to tytuł rozmowy z Kazimierzem Kujdą, prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

„Jesteśmy zdeterminowani, aby radykalnie poprawić jakość powietrza w Polsce. Ten cel zostanie osiągnięty przez realizację rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego podstawowym elementem jest powszechny program priorytetowy NFOŚiGW pod tą samą nazwą” – powiedział m.in. prezes Kujda.

Do wywiadu nawiązuje także kolejny tekst, zatytułowany „NFOŚiGW na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce”.

Wydanie zawiera także specjalną „wkładkę” pt. „Wczujmy się w klimat”, poświęconą projektowi „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Kolejny element wydania to „dodatek” dedykowany Lasom Państwowym.

Następna publikacja to rozmowa z Marcinem Korolcem, prezesem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, byłym ministrem środowiska. Tekst opublikowano pt. „Napędzamy polską przyszłość”.

Oczywiście dzisiaj samochód elektryczny jest samochodem znacznie droższym niż tradycyjny, ale jego użytkowanie jest o wiele tańsze. Niemniej jednak w ciągu ostatnich 5 lat cena baterii spadała o 20% rok do roku, a tak naprawdę duże wolumeny produkcji dopiero zaczynają mieć miejsce. Dopiero budują się bardzo duże fabryki baterii i w związku z tym należy przypuszczać, że ta cena będzie w dalszym ciągu spadać.” – mówi Maciej Korolec.

„Ekorozwój dziś to inne problemy i zadania” – taki tytuł nosi natomiast kolejna opublikowana rozmowa. Tym razem wywiad przeprowadzony został z Krzysztofem Zarębą, prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

Wydanie obfituje w rozmowy. Kolejna, przeprowadzona z Jakubem Tyczkowskim, prezesem Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol nosi tytuł „Nie budujemy niczego od zera”. Natomiast pod tytułem „Zachęcamy Polaków do segregowania zużytych kartonów po mleku i sokach” opublikowano wywiad z Janem Jasińskim, prezesem Zarządu Fundacji ProKarton.

Wydanie listopadowe – szereg interesujących tematów

Także kolejne, listopadowe wydanie miesięcznika „Środowisko” zaczyna się od wywiadu. „Pamiętajmy, jak wiele zależy od nas”, to tytuł rozmowy z Tomaszem Chruszczowem, radcą ministra środowiska, polskim czempionem klimatycznym wysokiego szczebla. „Pamiętajmy też, jak wiele zależy od nas, od naszych wyborów politycznych, od naszych zakupów, od tego jak rozrzutnie bądź oszczędnie korzystamy z energii, od tego, czy sortujemy odpady. Jeśli nie będziemy kupować towarów wytwarzanych z naruszeniem ochrony klimatu, biznes będzie musiał się dostosować albo zniknie.” – mówi Tomasz Chruszczow.

W tym wydaniu przeczytać można również artykuł pt. „Nowy raport IPCC”. Dotyczy on specjalnego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który został opublikowany 9. października br. Jak można przeczytać we wstępie do testu: „Jest to najważniejszy dokument naukowy współczesnej dekady, który wskazuje i ocenia skutki zmieniającego się klimatu”.

Tematyka artykułu opublikowanego pod znamiennym tytułem „Polska dusi się w odorach” dotyczy nieuregulowanych od wielu lat kwestii zanieczyszczania środowiska odorami.

„Energia przyjazna dla środowiska” to natomiast tytuł artykułu poświęconego energii geotermalnej. Opisane są realizacje projektów, które odwiedzili dziennikarze w ramach wyjazdu zorganizowanego przez NFOŚiGW.

W tym numerze czasopisma podjęto także tematykę circular economy. W artykule pt. „Blaski i cienie gospodarki o obiegu zamkniętym” można przeczytać, że „zmiana nawyków konsumenckich, nierzadko zupełnie nieracjonalnych i niekorzystnych dla konsumenta, będzie jednym z najtrudniejszych zadań”.

W obu wydaniach oczywiście jeszcze szereg innych tematów, a my zachęcamy do lektury!

 

partner medialny

reklama