Śpiące czaple na podium

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny zatytułowany „Dojrzałe spojrzenie na ekologię”, adresowany do mieszkańców woj. śląskiego, mających ponad 60 lat. Jego celem było m.in. propagowanie wiedzy o efektach ekologicznych inwestycji zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
I miejsce zajął Andrzej Suchecki za zdjęcie pt. „Śpiące czaple w Rezerwacie Przyrody Łężczok”. Tuż za nim uplasowała się Bożena Polańska za fotografię pt. „Droga wodna”. Natomiast wyróżnienie w konkursie otrzymał Bogdan Blaut za pracę zatytułowaną „Uwaga płazy”.
 
Nagrody laureatom wręczyli Agnieszka Siemińska i Adam Liwochowski, zastępcy prezesa WFOŚiGW w Katowicach.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu