ekodoradców

Mieszkańców Mazowsza będzie wspierać sieć ekodoradców

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformował, że na Mazowszu powstaje sieć ekodoradców. Będą oni doradzać mieszkańcom regionu przy wymianie źródeł ciepła. Tamtejszym samorządom pomogą natomiast w kwestiach energetycznych i pozyskiwaniu środków na proekologiczne inwestycje. Stanie się to w ramach programu „Mazowsze bez smogu”.

Niebawem wystartuje program „Mazowsze bez smogu”

Siedem lat temu, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową. Zdaniem UMWM, przynosi ona pierwsze efekty. O ponad 6,7 tys. miała zmniejszyć się liczba zgonów spowodowanych pyłem zawieszonym PM2,5. Rusza projekt „Mazowsze bez smogu”. Jego celem jest dalsza poprawa jakości powietrza i zwiększenie udziału OZE w gospodarstwach domowych. Kluczowym elementem projektu jest stworzenie sieci ekodoradców. Ci mają zostać zatrudnieni w 98 gminach partnerskich. Stanie się to dzięki środkom z Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Będą pomagać w znajdywaniu optymalnych rozwiązań energetycznych zarówno mieszkańcom, jak i władzom mazowieckich gmin. Projekt „Mazowsze bez smogu” uzyskał ponad 132 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. 37 mln zł na ten cel dołoży UMWM wraz z 98 gminami partnerskimi. Realizacja projektu ma potrwać do końca 2028 r.

Eksperci będą mieć wiedzę z zakresu m.in. ochrony powietrza, efektywności energetycznej, a także źródeł dofinansowania, planowania i zarządzania zarówno budżetem gminnym, jak i gospodarstwa domowego. Współpraca z samorządami lokalnymi pokazuje, że przeszkodą w podejmowaniu skutecznych działań naprawczych jest nadal niewystarczająca liczba wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się tematyką ochrony powietrza oraz niedostateczna ilość środków finansowych – powiedziała Janina Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Na ekodoradców czeka sporo pracy

Z przekazanych danych wynika, że w województwie mazowieckim może znajdować się ponad 600 tys. Pieców, z czego 350 tys. stanowią kotły przestarzałe i użytkowane niezgodnie z przepisami. Czas na ich wymianę minął z końcem 2022 r. Ekodoradcy zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt, pozwalający na przeprowadzanie kontroli palenisk. Ich głównym zadaniem będzie doradztwo energetyczne, zidentyfikowanie obszarów wymagających szczególnego wsparcia, opracowanie działań związanych z problematyką lokalnego ubóstwa energetycznego, edukacja ekologiczna oraz pomoc władzom gminy w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Końcowym efektem ich pracy powinno być wdrożenie rozwiązań w taki sposób, aby skutecznie pomóc najbardziej potrzebującym. Według danych Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej liczba osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w województwie mazowieckim może wynosić 38%.

Ekodoradcy będą wspierać lokalne samorządy w kwestiach energetycznych zmierzających do poprawy jakości powietrza i pozyskiwania środków na ekologiczne inwestycje. Będą to osoby zręcznie poruszające się w obszarze prawnym, technologicznym i finansowym. I co ważne, mobilne. Dzięki temu będą bliżej mieszkańców. Nie będą to więc tylko kolejni eksperci zza biurka, a doradcy, którzy na miejscu, u każdego mieszkańca danej gminy, pomogą w wyborze optymalnego źródła ciepła. Zadaniem ekspertów będzie również prowadzenie działań edukacyjnych dla samorządów oraz mieszkańców. Do tej pory do naszego programu przystąpiło 98 mazowieckich gmin. Docelowo każda gmina na Mazowszu będzie musiała zatrudnić przynajmniej jednego ekodoradcę, który pomoże w realizacji założeń uchwały antysmogowej – powiedział Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych urzędu marszałkowskiego.

Program „Mazowsze dla czystego powietrza” w tym roku wesprze 113 mazowieckich gmin w działaniach ekologicznych. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 10,3 mln zł. Natomiast przez cały czas funkcjonowania tego programu przekazał gminom przeszło 72 mln zł, dzięki czemu zrealizowano ponad 900 projektów. Warto podkreślić, że „Mazowsze dla czystego powietrza” zostało wskazane w raporcie Europejskiego Komitetu Regionów pt.: „Healthier environment for healthier lives: impacts of the European Green Deal on human health” jako przykład dobrej praktyki realizowanej w krajach członkowskich UE na rzecz poprawy stanu środowiska – podsumowała Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Na podstawie mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu