w Zajęczej Dolinie

Ścieżka dydaktyczna w Zajęczej Dolinie

W Zajęczej Dolinie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego powstała ścieżka dydaktyczna dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ma ona ponad kilometr długości i zapewnia kontakt z przyrodą. Są na niej m.in. specjalne tablice dotykowe, płaskorzeźby i murale. Stworzono też dedykowaną aplikację – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP).

Poszerzenie oferty edukacyjnej i turystycznej w Zajęczej Dolinie

Trójmiejski Park Krajobrazowy w ramach poszerzenia oferty edukacyjnej i turystycznej przygotował ścieżkę edukacyjną w Zajęczej Dolinie. Przy jej tworzeniu wykorzystano kontakt z przyrodą, wyeksponowano rzeźbę terenu oraz ekosystem leśny. Wykonano na niej takie elementy dydaktyczne jak: tablice, płaskorzeźby i murale, które uwzględniają różne rodzaje niepełnosprawności. Łącznie na ścieżce powstało 10 punktów dydaktycznych oraz trzy tablice informacyjne. Pięć punktów znajduje się na ogrodzeniu Szpitala Dziecięcego Polanki, gdzie wykonano murale, kolejne pięć wyposażono w tablice. Wartość projektu to 520 tys. zł.

w Zajęczej Dolinie

Dzięki ustabilizowanej nawierzchni do drzew mogą podejść osoby mające trudności w poruszaniu się. Aby zapewnić komfort przygotowano punkty odpoczynkowe m.in. przysiadaki i ławki. Zamontowano też tablicę z elementem tyflografiki (dotykowa) dla osób niewidomych lub niedowidzących, która ułatwia poznanie unikatowej rzeźby terenu – dodał UMWP.

Specjalna ścieżka uwzględniająca potrzeby niepełnosprawnych

Cieszę się, że właśnie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Szpitala Dziecięcego na Polankach, powstała specjalna ścieżka uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z udogodnień mogą korzystać m.in: osoby niewidome, niedowidzące, niesłyszące, mające trudności w poruszaniu się czy niepełnosprawne intelektualnie. To kolejny krok w dobrym kierunku. Jestem przekonany, że wiele osób ze specjalnymi potrzebami chętnie z niej skorzysta i w ten sposób pozna lepiej otaczającą przyrodę – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa.

w Zajęczej Dolinie

Żeby umożliwić korzystanie ze ścieżki, jak najszerszej grupie osób powstała aplikacja na telefon pod nazwą Zajęcza Dolina. Zawiera ona moduł przygotowany w polskim języku migowym oraz moduł z tekstem łatwym do czytania (ETR). Standardowy moduł czytany jest przez lektora.

Więcej o ścieżce można przeczytać tutaj.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. prasowe UMWP

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu