II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”

Ruszyła II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”

Zgłoś ekoprojekt i zmień otoczenie Twojej szkoły – zachęca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), organizator przedsięwzięcia pn. „Szkoła z klimatem” i informuje, że ruszyła II edycja konkursu.

II edycja konkursu – Fundusz czeka na ekoprojekty

Łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu – to przykłady działań, które mogą zawierać ekoprojekty zgłoszone w ramach programu pn. „Szkoła z klimatem”. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone, a II edycja konkursu przewiduje pulę nagród w wysokości 200 tys. zł.

Już po raz drugi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Szkoła z klimatem”. Projekt jest elementem realizowanego przez ministerstwo zadania pn. „Miasto z klimatem”. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

II edycja konkursu „Szkoła z klimatem” – jakie są cele przedsięwzięcia

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych, zapoznanie z zagrożeniami, jakie za sobą niosą oraz z przykładami, jak im przeciwdziałać. – W polskich miastach od kilkunastu lat wdrażane są strategie, których celem jest ochrona przed zmianami klimatycznymi. Podejmowane są wspólne wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażane są rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Podejmujemy także szereg inicjatyw pomagających tworzyć zielono-niebieską infrastrukturę oraz popularyzować ekologiczny transport publiczny i indywidualny. W przyszłym roku miasta na swoich terenach będą mogły ustanawiać Strefy Czystego Transportu. Uzupełnieniem tych działań jest edukacja i uruchamianie inicjatyw oddolnych wśród wszystkich mieszkańców aglomeracji – w te działania doskonale wpisuje się idea konkursu „Szkoła z klimatem” – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Najważniejszym elementem projektu jest zaangażowanie młodego pokolenia. Młodzież ma szansę dostrzec lokalne problemy i zaproponować konkretne rozwiązania. W ten sposób edukujemy i zmieniamy postawy. Młodzi ludzie mogą troszczyć się o wspólną przestrzeń – podkreślił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

II edycja konkursu „Szkoła z klimatem” – zasady udziału

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. II edycja konkursu „Szkoła z klimatem” przewiduje, że zespoły te mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Jak zaznacz NFOŚiGW, placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami szkoły przesyłają na specjalny adres mailowy: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu, formularz oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie konkursu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama