II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”

Ruszyła II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”

Zgłoś ekoprojekt i zmień otoczenie Twojej szkoły – zachęca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), organizator przedsięwzięcia pn. „Szkoła z klimatem” i informuje, że ruszyła II edycja konkursu.

II edycja konkursu – Fundusz czeka na ekoprojekty

Łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu – to przykłady działań, które mogą zawierać ekoprojekty zgłoszone w ramach programu pn. „Szkoła z klimatem”. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone, a II edycja konkursu przewiduje pulę nagród w wysokości 200 tys. zł.

Już po raz drugi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Szkoła z klimatem”. Projekt jest elementem realizowanego przez ministerstwo zadania pn. „Miasto z klimatem”. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

II edycja konkursu „Szkoła z klimatem” – jakie są cele przedsięwzięcia

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych, zapoznanie z zagrożeniami, jakie za sobą niosą oraz z przykładami, jak im przeciwdziałać. – W polskich miastach od kilkunastu lat wdrażane są strategie, których celem jest ochrona przed zmianami klimatycznymi. Podejmowane są wspólne wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażane są rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Podejmujemy także szereg inicjatyw pomagających tworzyć zielono-niebieską infrastrukturę oraz popularyzować ekologiczny transport publiczny i indywidualny. W przyszłym roku miasta na swoich terenach będą mogły ustanawiać Strefy Czystego Transportu. Uzupełnieniem tych działań jest edukacja i uruchamianie inicjatyw oddolnych wśród wszystkich mieszkańców aglomeracji – w te działania doskonale wpisuje się idea konkursu „Szkoła z klimatem” – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Najważniejszym elementem projektu jest zaangażowanie młodego pokolenia. Młodzież ma szansę dostrzec lokalne problemy i zaproponować konkretne rozwiązania. W ten sposób edukujemy i zmieniamy postawy. Młodzi ludzie mogą troszczyć się o wspólną przestrzeń – podkreślił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

II edycja konkursu „Szkoła z klimatem” – zasady udziału

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. II edycja konkursu „Szkoła z klimatem” przewiduje, że zespoły te mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Jak zaznacz NFOŚiGW, placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami szkoły przesyłają na specjalny adres mailowy: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu, formularz oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie konkursu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu