COP24 w Katowicach

Rozpoczęto odliczanie do COP24 w Katowicach!

W Katowicach uruchomiono zegar odliczający czas do szczytu klimatycznego – informuje Urząd Miasta Katowice (UM).

W dniach 3-14 grudnia br. w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) zwana potocznie szczytem klimatycznym. Jak podkreśla katowicki magistrat, organizacja wydarzenia tej skali to podjęcie szeregu działań w wielu instytucjach oraz ich koordynacja z działaniami podejmowanymi przez ONZ i Ministerstwo Środowiska.

Jestem przekonany, że organizacja szczytu będzie z jednej strony globalną promocją miasta, z drugiej szansą na podjęcie ważnych tematów ekologicznych z mieszkańcami. Chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekoodpowiedzialnego kształtowania środowiska. Konsekwentna realizacja strategii miasta opartej na kulturze, sporcie, turystyce biznesowej oraz rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, zaowocowała powierzeniem nam roli gospodarza COP24 i chcemy to wykorzystać. Szczyt Klimatyczny ONZ to doskonała okazja do pokazania, jak bardzo zmieniło się nasze miasto w ostatnich latach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

COP24 w Katowicach – specustawa i porozumienie

Podczas szczytu klimatycznego – Katowice, a także cała metropolia – będą gościć ok. 40 tys. uczestników z blisko 200 krajów. Katowice odwiedzą kluczowi globalni decydenci – prezydenci, premierzy, dyplomaci i naukowcy, którzy będą obradować w Strefie Kultury. Aby skoordynować udział tak wielu delegatów, a także zapewnić bezpieczeństwo, promocję oraz jednocześnie zagwarantować mieszkańcom optymalne warunki funkcjonowania w mieście, na szczeblu rządowym powstała specustawa, natomiast pomiędzy miastem Katowice, a Ministerstwem Środowiska uzgadniane jest porozumienie. W celu koordynacji działań, w lipcu 2017 r. powołany został Zespół Koordynujący i Koordynatorzy Zespołów Tematycznych, ds. działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szczytu klimatycznego. – Szczegóły i zadania dla naszego miasta określa specustawa dotycząca COP24 oraz Porozumienie Miasta Gospodarza oraz Ministerstwa Środowiska, które jest w fazie ostatnich negocjacji. Sami działamy także w ramach powołanych zespołów oraz stale współpracujemy z organizatorami transportu w regionie, służbami wojewody i marszałka – podsumowuje Ewelina Kajzerek, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji imprez strategicznych.

Budżet COP24 to 128 mln zł po stronie Ministra Środowiska, a w Katowicach na ten cel zarezerwowano 12 mln zł.

Szczyt klimatyczny – konkursy i „zielone instalacje”

Do współpracy przy organizacji COP24 zaproszone zostały szkoły wyższe, instytuty naukowe, organizacje, firmy oraz gminy metropolii. Dodatkowo w działania włączone zostały placówki oświatowe, dla których przewidziano specjalne materiały dydaktyczne, lekcje oraz konkursy – podkreśla Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM. Jedną z takich inicjatyw był konkurs ekologicznym dla uczniów katowickich szkół. – Hasłem przewodnim konkursu była główna idea szczytu klimatycznego w Katowicach – „Black to green”. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe, do których dostosowano formę pracy konkursowej – praca plastyczna, makieta, film. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się podczas Leśnego Pikniku Rodzinnego Ekoodpowiedzialnie w Katowickim Parku Leśnym, na który już dziś zapraszamy. Staramy się, by organizowane wydarzenia i inicjatywy informowały mieszkańców o nadchodzącym szczycie, a przy okazji chcemy promować ekologiczne nawyki – dodaje naczelnik.

O Szczycie Klimatycznym w Katowicach przypominają także artystyczne aranżacje. – Przygotowaliśmy „zielone instalacje”, które można podziwiać w witrynach budynków urzędu miasta zlokalizowanych przy rynku, jak również lauby, które po zimie powróciły na rynek. Po śląsku – lauba, czyli altanka to instalacja znana mieszkańcom w wersji zielonej z roku ubiegłego. W tym roku dołączamy konstrukcje, które korespondują z instalacjami w budynkach Urzędu Miasta i przypominają, że każdy z nas może coś zrobić dla klimatu. Pojawi się także strefa aktywności dla dzieci i osób chcących popracować – mówi Marcin Stańczyk, naczelnik Wydziału Promocji UM.

W przygotowania COP24 zaangażowanych jest wiele podmiotów, a dodatkowo potrzebnych będzie także ok. 1000 wolontariuszy, którzy będą prowadzić działania zarówno na terenie Strefy Kultury, jak również na katowickim dworcu kolejowym i lotniskach w Katowicach i Krakowie. Osoby zainteresowane wolontariatem podczas COP24 w Katowicach mogą kontaktować się z biurem pełnomocnika prezydenta ds. organizacji imprez strategicznych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

 

reklama

reklama