Przyroda na dotyk

Przyroda na dotyk

Ośrodek Rehabilitacyjno–Wypoczynkowy (ORW) dla osób niewidomych i słabowidzących w Gdańsku Sobieszewie otrzymał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na terenie ośrodka ukończona została kolejna inwestycja.

600 m ścieżki terapeutyczno-edukacyjnej

Efektem wsparcia jest licząca 600 m ścieżka terapeutyczno-edukacyjna. Jak podaje WFOŚiGW, biegnie ona obok budynków mieszkalnych, placu zabaw i sadu. Zaprojektowana została w taki sposób, aby oddziaływała na zmysły pozawzrokowe. Ma służyć osobom niewidomym do odpoczynku na świeżym powietrzu, do celów terapeutycznych i edukacyjnych. Celem ścieżki jest także ochrona niektórych gatunków ptaków, w tym szczygła i słowika.

W obrębie ścieżki wyznaczono 34 punkty przyrodnicze. W punktach tych pracownicy ośrodka ustawili tabliczki informacyjne, na których pismem czarnodrukowym z odpowiednim kontrastem oraz Braille’m podano wiadomości na temat różnych gatunków drzew, krzewów i krzewinek charakterystycznych dla województwa pomorskiego.
Dookoła ścieżki posadzone zostały rośliny zgodne z panującym na terenie ośrodka ekosystemem. Przy ścieżce posadzono natomiast 26 gatunków sosen z różnych stron świata. Osoby niewidome poprzez dotyk mogą poznawać i odróżniać gatunki drzew. Nasadzone zostały drzewka karłowate lub szczepione, które można obserwować poprzez cały okres ich wegetacji. Dzięki temu osoby niewidome zauważają ich wzrost i rozwój.

Ogród służy nie tylko potrzebom osób niewidomych i słabowidzących, ma także wymierne korzyści dla środowiska. Nasiona sosny służą jako pokarm dla ptaków, pokarmem są także owoce jałowca, irgi czy kaliny koralowej. W ich krzakach natomiast ptaki mogą budować gniazda. Krzewinki wrzosów, macierzanki, lawendy, funkii umożliwiają pszczołom zbieranie nektaru.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację tego projektu udzielił dotacji w wysokości 50 tys. zł.

Na podstawie wfos.gdansk.pl

fot. ORW