wsparcia edukacji ekologicznej

Program wsparcia edukacji ekologicznej na Warmii i Mazurach

4 października br. podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) o udostępnienie środków na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. W uroczystości wziął udział Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW.

Pieniądze narzędziem wsparcia edukacji ekologicznej

Niezwykle istotna jest edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania emisjom oraz niskoemisyjnego transportu, a oprócz tego prowadzenia edukacji w szerszym zakresie – powiedział Sławomir Mazurek. – Środki pozyskane w ramach Programu będą służyły podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, a także turystów licznie odwiedzających Warmię i Mazury. Są to bardzo ważne kwestie, które służą kształtowaniu postaw proekologicznych – dodał.

Jak zaznaczył NFOŚiGW, program realizowany będzie w latach 2022–2025, a na działania w województwie warmińsko-mazurskim Narodowy Fundusz przekaże 3,5 mln zł. Przy czym pierwszą wypłatę w formie zaliczki wysokości 2,9 mln zł zaplanowano na początek 2023 r. a kolejną – w kwocie 600 tys. zł na rok 2024.

Nabór wniosków ogłoszony przez WFOŚiGW w Olsztynie będzie, zgodnie z założeniami programu, zakładał składanie wniosków ramach czterech części tematycznych: 1. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój, 2. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, 3. Czyste Powietrze oraz 4. Niskoemisyjny transport.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczył Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW oraz Zarząd WFOŚIGW.

Wspiera i realizuje wiele form ekoedukacji

Narodowy Fundusz przy okazji podkreślił, że WFOŚiGW od wielu lat wspiera i realizuje wiele form edukacji ekologicznej. Każdego roku prowadzone są nabory wniosków w trybie konkursowym w programach dotacyjnych „Edukacja ekologiczna” oraz „Edukacja ekologiczna – Mikrogranty”. W ramach nowego Programu WFOŚiGW planuje ścisłą współpracę z podmiotami, które mają już doświadczenie i potencjał w sferze działań edukacyjnych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu