Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe

Program „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

Fundacja RECAL poinformowała, że wydała nowe pakiety edukacyjne w ramach Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Pakiety zostały przygotowane w dwóch wersjach: przedszkolnej i szkolnej. Merytorycznie dotyczą one opakowań wykonanych z aluminium lub z przewagą tego materiału oraz ich recyklingu.

Dodatkowo pakiety zawierają scenariusze zajęć ekologicznych, które można i warto przeprowadzić na różnego rodzaju lekcjach. Chcemy by pakiety stanowiły wsparcie dla nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych. Można je pobrać z recal.pl/publikacje.

Fundacja zaznacza przy tym, że gama opakowań z metalicznego glinu jest bardzo różnorodna – od popularnych puszek do napojów czy żywności, przez folię aluminiową, wieczka i tacki, po opakowania kosmetyków, w tym aerozole, tubki, pudełka, kapsułki i nakrętki. Wszystkie te opakowania mają wspólną cechę – można i należy je poddać recyklingowi.

Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe – RECAL zachęca placówki edukacyjne do współpracy

Program Fundacji RECAL polega na upowszechnianiu wiedzy na temat odzysku i recyklingu opakowań aluminiowych oraz przedstawianiu płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Wszystkie placówki edukacyjne, które zgłaszają się do Programu mogą liczyć na nieodpłatną pomoc Fundacji. Są to przede wszystkim szkolne i przedszkolne pakiety edukacyjne. Oba pakiety można również pobierać bezpośrednio ze strony internetowej Fundacji. Do tego dochodzą kartonowe pojemniki do zbiórki alu-puszek, a także specjalne, duże worki na puszki oraz plakaty w wersji dla szkół oraz dla przedszkoli.

Placówki mogą zgłosić udział w Programie Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe na dedykowanej stronie internetowej. Na koniec roku szkolnego od jednostek biorących udział w programie Fundacja oczekuje przesłania, najlepiej w formie elektronicznej, na adres: recal@recal.pl) podsumowania akcji z jej opisem. Raport powinien zawierać informacje na temat zrealizowanych działań, imprez, wycieczek zorganizowanych za pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek, a także konkursów plastycznych oraz masę zebranych puszek.

Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe wg trzech kryteriów

Fundacja podkreśla, że przesłane przez szkoły i przedszkola raporty biorą udział w ogólnopolskim konkursie z nagrodami rzeczowymi. Ocena nadesłanych sprawozdań prowadzona będzie według określonych kryteriów. Pierwsze kryterium, to „Działania w placówce – skuteczność i innowacyjność zrealizowanych działań edukacyjnych”, gdzie najwyżej oceniane będą rozwiązania nowatorskie (np. konkurs plastyczny, muzyczny, fotograficzny, pisarski, własne przedstawienie teatralne, itp.). Drugie kryterium to „Działania poza placówką – inicjatywy angażujące i informujące społeczność lokalną o realizowanych działaniach”. Chodzi o publikacje medialne, prezentacje sceniczne podczas festynów, włączenie podmiotów spoza placówki do zbiórki puszek, itp.

Trzecim kryterium będzie „Masa zebranych puszek aluminiowych w przeliczeniu na jednego ucznia w placówce”. Będzie ona określana na podstawie kopii poświadczeń sprzedaży wystawianych przez kupującego oraz pisemnej deklaracji liczby uczniów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Fundację RECAL

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama