Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe

Program „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

Fundacja RECAL poinformowała, że wydała nowe pakiety edukacyjne w ramach Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Pakiety zostały przygotowane w dwóch wersjach: przedszkolnej i szkolnej. Merytorycznie dotyczą one opakowań wykonanych z aluminium lub z przewagą tego materiału oraz ich recyklingu.

Dodatkowo pakiety zawierają scenariusze zajęć ekologicznych, które można i warto przeprowadzić na różnego rodzaju lekcjach. Chcemy by pakiety stanowiły wsparcie dla nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych. Można je pobrać z recal.pl/publikacje.

Fundacja zaznacza przy tym, że gama opakowań z metalicznego glinu jest bardzo różnorodna – od popularnych puszek do napojów czy żywności, przez folię aluminiową, wieczka i tacki, po opakowania kosmetyków, w tym aerozole, tubki, pudełka, kapsułki i nakrętki. Wszystkie te opakowania mają wspólną cechę – można i należy je poddać recyklingowi.

Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe – RECAL zachęca placówki edukacyjne do współpracy

Program Fundacji RECAL polega na upowszechnianiu wiedzy na temat odzysku i recyklingu opakowań aluminiowych oraz przedstawianiu płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Wszystkie placówki edukacyjne, które zgłaszają się do Programu mogą liczyć na nieodpłatną pomoc Fundacji. Są to przede wszystkim szkolne i przedszkolne pakiety edukacyjne. Oba pakiety można również pobierać bezpośrednio ze strony internetowej Fundacji. Do tego dochodzą kartonowe pojemniki do zbiórki alu-puszek, a także specjalne, duże worki na puszki oraz plakaty w wersji dla szkół oraz dla przedszkoli.

Placówki mogą zgłosić udział w Programie Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe na dedykowanej stronie internetowej. Na koniec roku szkolnego od jednostek biorących udział w programie Fundacja oczekuje przesłania, najlepiej w formie elektronicznej, na adres: recal@recal.pl) podsumowania akcji z jej opisem. Raport powinien zawierać informacje na temat zrealizowanych działań, imprez, wycieczek zorganizowanych za pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek, a także konkursów plastycznych oraz masę zebranych puszek.

Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe wg trzech kryteriów

Fundacja podkreśla, że przesłane przez szkoły i przedszkola raporty biorą udział w ogólnopolskim konkursie z nagrodami rzeczowymi. Ocena nadesłanych sprawozdań prowadzona będzie według określonych kryteriów. Pierwsze kryterium, to „Działania w placówce – skuteczność i innowacyjność zrealizowanych działań edukacyjnych”, gdzie najwyżej oceniane będą rozwiązania nowatorskie (np. konkurs plastyczny, muzyczny, fotograficzny, pisarski, własne przedstawienie teatralne, itp.). Drugie kryterium to „Działania poza placówką – inicjatywy angażujące i informujące społeczność lokalną o realizowanych działaniach”. Chodzi o publikacje medialne, prezentacje sceniczne podczas festynów, włączenie podmiotów spoza placówki do zbiórki puszek, itp.

Trzecim kryterium będzie „Masa zebranych puszek aluminiowych w przeliczeniu na jednego ucznia w placówce”. Będzie ona określana na podstawie kopii poświadczeń sprzedaży wystawianych przez kupującego oraz pisemnej deklaracji liczby uczniów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Fundację RECAL

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

reklama