Program Zielonej Edukacji dla gdańskich przedszkolaków i uczniów

Rozpoczął się pilotażowy projekt – Program Zielonej Edukacji dla gdańskich przedszkolaków i uczniów. W jego ramach eksperci z gdańskich jednostek podzielą się z najmłodszymi swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Specjaliści z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ) będą merytorycznie wspierać ekoprojekty związane z bioróżnorodnością i terenami zieleni miejskiej. Poinformował o tym Urząd Miejski w Gdańsku (UM), podając informację za GZDiZ.

Program Zielonej Edukacji – pilotaż dla szkół i przedszkoli w Gdańsku

Pilotaż skierowany jest do gdańskich szkół i przedszkoli. Jego celem jest zwiększanie zaangażowania oraz odpowiedzialności w zakresie ekologii, klimatu oraz ochrony środowiska u dzieci i młodzieży. Obszarem tematycznym pilotażu jest głównie bioróżnorodność, a także zieleń. Do tego dochodzi gospodarowanie zasobami – wodą, energią i żywnością, a także adaptacja do zmian klimatu. Wśród zagadnień, jakim dedykowany jest Program Zielonej Edukacji znajduje się także redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska.

– Odpowiedzialność za stan naszej planety jest naszą nieustającą troską. Dlatego też, powinniśmy od najmłodszych lat uczyć młodzież większej wrażliwości na to, co wokół nas się dzieje. Poszerzanie wiedzy ekologicznej może przynieść wyłącznie dobre rezultaty. Nawet najmniejszymi krokami można znacząco wpływać na stan swojej małej ojczyzny. A zwiększanie zaangażowania w zakresie ochrony środowiska, klimatu czy ekologii, to wielki krok do budowania zielonej przyszłości, która zaczyna się już dziś – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Kształtować świadomość ekologiczną i uwrażliwiać na ochronę środowiska

Program Zielonej Edukacji to zajęcia i warsztaty tematyczne, które kształtować będą świadomość ekologiczną i uwrażliwiać na ochronę środowiska. Uczestniczyć w nich będą eksperci z gdańskich jednostek, m.in.: GZDiZ, Zakładu Utylizacyjnego, Portu Czystej Energii oraz specjaliści z Wydziału Edukacji, Wydziału Środowiska czy Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. W pilotażu wezmą udział przedszkolaki oraz uczniowie z 32 gdańskich placówek. Będą to zarówno najmłodsze grupy przedszkolne (dzieci w wieku 3-5 lat), jak i uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy pilotażu planują zadbać o tereny zieleni wokół szkoły lub przedszkola. Mają uczynić je jak najbardziej przyjaznymi dla owadów, ptaków i małych zwierząt. Wśród pomysłów jest m.in. stworzenie jadłodzielni, punktu wymiany książek, zabawek i ubrań. Program obejmuje również opracowanie planu zmniejszenia zużycia energii w szkole oraz powołanie do życia szkolnego klubu ekologicznego.

Każdemu przedszkolu i szkole został przydzielony ekspert z gdańskiej spółki, jednostki lub wydziału UM. Ekspert taki będzie wspierał dzieci i młodzież oraz nauczycieli-koordynatorów w realizacji projektów. Przedstawiciele Działu Zieleni GZDiZ będą merytorycznie wspierać projekty związane z bioróżnorodnością i terenami zieleni, realizowane kilku placówkach oświatowych. Będą to Przedszkole nr 83 „Kolorowe Kredki”, Przedszkole nr 86, Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 oraz Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych.

Program Zielonej Edukacji – planowany rozwój działań

Po zrealizowaniu pilotażu, opiekunowie projektów przygotują dokumentację, w której zostaną opisane założenia, cele, przebieg realizacji oraz efekty projektów. Pozwoli to na rozwój działań przewidzianych przez Program Zielonej Edukacji w przyszłości – podkreślił UM.

Na podstawie media.gdansk.pl

rys. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu