Proekologiczny konkurs

Proekologiczny konkurs

Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do V edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (UMWWM), przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska przyrodniczego oraz do jego ochrony.

Proekologiczny konkurs Warmii i Mazur

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw proekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Laureat konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska UMWWM w Olsztynie.

Dotychczas nagrodzeni zostali: Alicja Szarzyńska (2015 r.), prof. dr hab. Roch Mackowicz (2016 r.) i Jan Hryniewicz (2017 r.)

Na podstawie warmia.mazury.pl

fot. UMWWM

 

reklama