działania dla Ostrołęki i Narwi

Proekologiczne działania dla Ostrołęki i Narwi

Energa poinformowała, że przy wsparciu Energi Elektrownie Ostrołęka, w okresie zimowym, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, zorganizowało akcję edukacyjną ekoornitologiczną, mającą na celu uwrażliwienie społeczeństwa na piękno otaczającej przyrody.

Przyjaciele Ostrołęki, w tym młodzież oraz środowisko energetyków pracujących w elektrowni, włączyli się w akcję pn. „Edukacja eko-ornitologiczna poprzez montaż karmników i obserwację ptaków”. Na terenie zieleni, wchodzącym w skład zespołu administracyjno-biurowego przy ulicy E.A. Fieldorfa „Nila” 15 (popularnego „Pałacyku”), zamontowano kilkanaście karmników dla ptaków. Spełniają one odpowiednie wymagania, znajdują się w bezpiecznych miejscach i na odpowiedniej wysokości, aby można było regularnie uzupełniać pokarm.

Razem dla przyrody, czyli proekologiczne działania dla Ostrołęki i Narwi

Celem naszej akcji jest nie tylko dokarmianie ptaków, lecz edukacja ekoornitologiczna i uwrażliwienie społeczeństwa poprzez obserwację ptaków. No bo jak mieszczuchowi, zwłaszcza młodemu, wytłumaczyć, że przyroda jest piękna? Najlepiej pokazać. Całe przedsięwzięcie zostało omówione z ornitologami, wybrano teren z zadrzewieniem i zakupiono odpowiednie karmniki. Cieszymy się z dobrej współpracy i wsparcia naszej akcji przez Energę – powiedział Wiesław Szczubełek, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki.

Akcja zaplanowana została tak, by pożywienie było wykładane ptakom systematycznie przez cały okres zimowy i było zawsze świeże, a do montażu karmników oraz uzupełniania karmy włączyła się młodzież z ostrołęckich szkół. W przedsięwzięciu wzięli udział także uczniowie z klas patronackich Energa Elektrownie Ostrołęka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce.

W inauguracji akcji i rozwieszeniu karmników z pokarmem dla ptaków, 20 stycznia br., udział wzięli: poseł Arkadiusz Czartoryski, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, pasjonaci ornitologii i miłośnicy przyrody.

Narew ostoją dla zwierząt i roślin

Energa podkreśla, że wspiera różne proekologiczne przedsięwzięcia lokalne. Na przykład w listopadzie ub.r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki do rzeki Narwi wpuszczono 400 raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Są one gatunkiem zagrożonym wyginięciem, dlatego są objęte gatunkową ochroną częściową na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Ze względu na splątane koryta i rozległe trzcinowiska Narew nazywana jest „Polską Amazonką”. Niemal na całej długości zachowała naturalny charakter tworząc liczne rozlewiska i meandry. Na znacznych odcinkach jest objęta ochroną w parkach narodowych, krajobrazowych i obszarach Natura 2000. Stanowi ostoję dla wielu gatunków ptactwa wodnego i innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i bagiennym.

Jak wyjaśnia wiceprezes Szczubełek, Narew jest rzeką nizinną tworzącą rozległe doliny, torfowiska więc skorupiaki mają tu sprzyjające warunki do funkcjonowania i rozmnażania się. Rak błotny jest tzw. bioindykatorem, czyli gatunkiem wskaźnikowym, który wymaga stosunkowo dobrego i czystego środowiska wodnego z odpowiednio natleniona wodą. Raki występowały powszechnie w wodach Narwi do końca lat 70. Jednakże wówczas, w wyniku awarii w zakładzie przemysłowym w Łomży, przeważająca część skorupiaków i mięczaków wyginęła. Niektóre gatunki nie odrodziły się. Ostrołęccy miłośnicy przyrody mają nadzieję, że dzięki akcjom proekologicznym będą odczuwalne efekty wspólnych działań.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Energa

reklama

 

partner merytoryczny