prawidłowa segregacja odpadów

Prawidłowa segregacja odpadów – konkurs na śmieciarkową grafikę

Rudzki magistrat organizuje konkurs na projekt grafiki, która będzie umieszczona na samochodach ciężarowych przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VI rudzkich szkół podstawowych. Prace plastyczne, których motywem przewodnim powinna być prawidłowa segregacja odpadów, można składać do 14 marca br. w Wydziale Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (budynek A, pok. 325) w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska (UM).

Prawidłowa segregacja odpadów na śmieciarce

Konkurs, którego tematem jest prawidłowa segregacja odpadów, ma uwrażliwiać dzieci i młodzież na kwestie ochrony środowiska i ekologię. – Zależy nam, by wiedza o prawidłowej segregacji odpadów była jak najszersza i nawet młode pokolenia były świadome konieczności dbania o środowisko, stąd pomysł organizacji tej inicjatywy – tłumaczy Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie rudzkich szkól podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I–III oraz IV–VI. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, która powinna być przygotowana w formacie A3. Prace podpisane imieniem twórcy należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia – zaznacza UM.

Wybrana praca posłuży jako grafika, która będzie umieszczona na samochodach, wywożących odpady komunalne. Nagrodą w konkursie, w obu kategoriach, będzie voucher do Aquadromu i kina „Patria” oraz zestaw miejskich gadżetów. Prezentacja wybranego projektu odbędzie się pierwszego dnia wiosny, czyli 21 marca br., na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Świeżym spojrzeniem na selektywną zbiórkę

– W Rudzie Śląskiej mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież. I wierzę, że prace zgłoszone w konkursie będą świeżym spojrzeniem na kwestię prawidłowej segregacji – zaznacza Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta ds. społecznych.

Regulamin Konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.rudaslaska.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu