pracownie edukacji ekologicznej

Pracownie edukacji ekologicznej w rudzkich placówkach

W tym roku w trzech placówkach oświatowych w Rudzie Śląskiej powstaną nowoczesne zielone pracownie, przeznaczone do nauki przedmiotów przyrodniczych. Każde z miejsc zostanie dofinansowane kwotą 30 tys. zł. Środki te pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) – informuje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

W rudzkich placówkach będą pracownie edukacji ekologicznej z dofinansowaniem WFOŚiGW

W tegorocznej, piątej, edycji konkursu „Zielona Pracownia”, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 87 wniosków konkursowych. Trzy z nich dotyczyły placówek na terenie Rudy Śląskiej. Dzięki temu „Kłodnickie Laboratorium Przyrody” powstanie w Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki działać zacznie „Ekotorium”. W Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego zrealizowany zostanie natomiast projekt „Młodzi naukowcy”. Wnioski były ocenione pod kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, czyli wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności i innowacyjności zastosowanych rozwiązań. Przy ocenie brano pod uwagę także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu.

Ekotorium w Szkole Podstawowej nr 1

Projekt „Ekotorium” zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 1 zakłada powstanie nowoczesnej pracowni, wykorzystującej wiele naturalnych, ekologicznych elementów. Ma być także wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny. – Pracownia będzie podzielona na trzy części: w centralnej znajdzie się owalny stół w kolorze naturalnego drewna oraz dopasowane krzesła, przy jednej ze ścian zostanie rozmieszczonych osiem stałych stanowisk mikroskopowych. Zostanie również wydzielony kącik ekologiczny, wyłożony sztuczną trawą, wyposażony w siedziska, pufy i poduszki, wykorzystywany podczas przeprowadzania z dziećmi zajęć ekologicznych czy też gier dydaktycznych – mówi Iwona Dutkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki.

W pracowni wygospodarowane zostanie również miejsce do hodowli rybek akwariowych oraz roślin w miniszklarniach. Wyposażenie obejmuje zakup słomkowych rolet, roślin doniczkowych i plansz ekologicznych. – Na jakość prowadzonych zajęć w znaczący sposób wpłynie zakup wizualizera, monitora dotykowego oraz laptopa. Pozwolą one na rozwijanie pasji i umiejętności uczniów, a przez to wpłyną na poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia – dodaje dyrektor Dutkiewicz. Projekt zakłada oddanie klasy do użytku od 1 października br.

pracownie edukacji ekologicznej

Kłodnickie Laboratorium Przyrody w Szkole Podstawowej nr 25

Szkoła Podstawowa nr 25 w swym wniosku ujęła gruntowny remont istniejącej klasy i utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej pod nazwą „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”. Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych, no i oczywiście, prowadzenie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej. – Sala zostanie wzbogacona o nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym m.in. monitor dotykowy czy monitor interaktywny – mówi Joanna Widera, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 25. W ramach wyposażenia zakupione zostaną m.in. mikroskopy, zestawy doświadczalne Labo Lab, modele pokazowe, stacje pogodowe, skały i minerały. – To, co z pewnością będzie wyróżniać naszą pracownię, to grafika na ścianie naprzeciw tablicy, której pomysłodawcami są uczniowie. Jej główny element stanowić będą kontury granic miasta, logo szkoły oraz piktogramy nawiązujące do działań proekologicznych placówki – dodaje dyrektor Widera. Jak zaznacza UM, uczniowie będą mogli korzystać z innowacyjnej pracowni już od nowego roku szkolnego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska