Pracownia biologiczno-chemiczna z dofinansowaniem WFOŚiGW

Nowoczesna pracownia biologiczno-chemiczna została oddana do użytku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w miniony piątek (15 października) – poinformował Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Jej wyposażenie zostało sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), która wyniosła w sumie ponad 35 tys. zł. – Nowa sala dydaktyczna z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów, pozwoli na zaprezentowanie procesów zachodzących w przyrodzie oraz uświadomi konieczność ochrony środowiska naturalnego – powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta.

W ramach programu „Zielona Pracownia 2021” powstała pracownia biologiczno-chemiczna

Projekt w ramach programu „Zielona Pracownia 2021” polegał na gruntownej modernizacji dotychczasowej sali geograficzno-chemicznej, wykonaniu prac remontowych i zaadaptowaniu pomieszczenia na nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną – tłumaczy UM. Magistrat dodaje, że przedsięwzięcie pod nazwą „Nasza Ziemia” zakładało wyposażenie klasy w nowoczesne meble, w tym montaż blatu do mikroskopowania i zakup funkcjonalnych taboretów, z których mogą korzystać dzieci w różnym wieku.

W zielonej pracowni pojawiły się ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze edukacyjne, nowatorska tablica multimedialna, a także kosze do segregacji odpadów. – W ramach tej inicjatywy zostały zakupione zestawy edukacyjne dla 30 uczniów, opierające się na tematyce skupionej wokół trzech obszarów: wody, powietrza i energii. Dodatkowo w nowej pracowni udało się umiejscowić stół do wykonywania doświadczeń chemicznych, który posiadaliśmy od kilku lat. Mam nadzieję, że teraz nauka będzie dla naszych uczniów czystą przyjemnością – mówi Katarzyna Gul, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.

Pracownia biologiczno-chemiczna za 43,8 tys. zł

Ogólny koszt projektu wyniósł ponad 43,8 tys. zł, przy czym ponad 35 tys. zł z wymienionej kwoty pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Katowicach pozyskanej w ramach konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2021” oraz „Zielona Pracownia 2021”. W tegorocznej, siódmej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2021”, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 61 wniosków spośród 133, które wpłynęły na konkurs. W przeważającej większości odbiorcami konkursu okazały się szkoły podstawowe – wskazuje UM.

Jednocześnie magistrat wskazał, że celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu woj. śląskiego. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Nie tylko pracownia biologiczno-chemiczna w szkole nr 3

Miejscy urzędnicy przypomnieli też, że w ubiegłym roku podobna pracownia, przy udziale środków z WFOŚiGW, powstała w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej. Z kolei w 2019 r. pracownie powstały w Szkołach Podstawowych nr 1 w Nowym Bytomiu, nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

reklama