Nauka i doświadczenia w pracowni przyrodniczej

Szkoła jest miejscem, gdzie na lekcjach biologii poznaje się także zagadnienia dotyczące ekologii – zwraca uwagę Urząd Miejski w Elblągu (UM). Od wczoraj w elbląskiej Szkole Podstawowej nr 16 uczniowie będą mogli zgłębić tajniki ekologii jeszcze dokładniej. Będzie to możliwe za sprawą pracowni przyrodniczej dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW).

Nowoczesny sprzęt i specjalne modele w nowej pracowni przyrodniczej

Nowoczesny sprzęt, w tym specjalne modele anatomiczne ludzkiego ciała i budowy komórek, nowe mikroskopy i odczynniki – takie jest wyposażenie ekopracowni. Te i wiele innych pomocy dydaktycznych ma ułatwić uczniom prowadzenie doświadczeń, które wzbogacą ich wiedzę pozyskaną z książek.

– Zagadnienia ekologiczne traktowane są priorytetowo, należy dbać o edukację ekologiczną dzieci i młodzieży i nasza szkoła tak właśnie robi. Włączamy się w większość akcji ekologicznych w ciągu roku szkolnego. Nosimy tytuł szkoły przyjaznej środowisku, mamy też Zieloną Flagę. Nowoczesna pracownia ekologiczna pozwoli nam jeszcze lepiej przedstawiać zagadnienia ekologiczne uczniom i rozwijać w nich zainteresowanie tą dziedziną – powiedziała Izabela Milusz, dyrektor szkoły.

Wykonanie pracowni przyrodniczej zostało dofinansowane w kwocie 50 tys. zł ze środków WFOŚiGW, a wkład Miasta wyniósł 15 tys. zł.

– Konkurs uwzględniał granty dla 21 powiatów. I cieszę się, że w Elblągu również taka pracownia powstała. To pracownia, gdzie dzieci będą zdobywały wiedzę i wykorzystywały ją w praktycznym życiu – mówił Tomasz Tracz, zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW.

Otwartość na tematy ekologiczne

– Chciałbym podziękować Pani Dyrektor i całej Szkole za przychylność i otwartość na tematy ekologiczne. To będzie zielone serce tej Szkoły – podkreślił Marek Pilichowski, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UM.

Już chwilę po oficjalnym otwarciu pracowni przyrodniczej mogła ona zaprezentować swoje możliwości. Było to możliwe dzięki pokazowej lekcji dla zaproszonych gości.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Elblągu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu