powstaną ekopracownie

W elbląskich szkołach powstaną ekopracownie

Miasto Elbląg otrzymało dofinansowanie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EKOPRACOWNIA. O pozyskaniu wsparcia finansowego na działania w ramach edukacji ekologicznej poinformował Urząd Miejski w Elblągu (UM). Dzięki programowi w elbląskich szkołach powstaną ekopracownie.

Powstaną ekopracownie w elbląskich szkołach

W ramach przyznanych środków finansowych w Szkole Podstawowej nr 16 powstanie Pracownia Przyrodnicza pn. „Zielona stacja – badamy, obserwujemy, doświadczamy”. Natomiast w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług zacznie działać Pracownia Klimatyczna „Ekolandia”.

Jak przypomina UM, celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Ekopracownia przyrodnicza została dofinansowana w formie dotacji, której wysokość to 50 tys. zł. Wspomniane środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Z kolei ekopracownia klimatyczna, która utworzona zostanie w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług została dofinansowana kwotą 70 tys. zł. Pieniądze także na ten cel pochodzą ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

Całkowity koszt realizacji zadania w obu placówkach oświatowych wynosi niespełna 139 tys. zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu