O edukację klimatyczną

Potrzeba rozszerzenia podstawy programowej o edukację klimatyczną

15 lipca odbyło się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i młodzieży debatowali na temat uzupełnienia podstawy programowej nauczania w Polsce o edukację klimatyczną. W trakcie spotkania zapowiedziano złożenie petycji do Prezesa Rady Ministrów RP, a rząd zadeklarował gotowość do prowadzenia dalszych rozmów na temat zmiany podstawy programowej i rzetelnej edukacji klimatycznej jeszcze w tym roku – informuje IKEA.

O edukację klimatyczną młodych powinni zadbać odpowiedzialni dorośli

W Światowy Dzień Ziemi, 22 kwietnia br., wystartowała kampania społeczna na rzecz edukacji klimatycznej z inicjatywy partnerów: IKEA Retail Polska, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, UN Global Compact Network Poland i WWF Polska oraz Onet.pl – przypomina IKEA.

Bardzo cieszymy się, że udało nam się poruszyć społeczeństwo i zainteresować tematem potrzeby wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Wiemy, że nie mamy innej możliwości, jak tylko zmienić nasz sposób myślenia, o tym jak funkcjonujemy na naszej planecie, a młodzi ludzie są tymi, dla których ta sprawa jest szczególnie ważna. To oni również powinni zdobyć rzetelną wiedzą, która w przyszłości pomoże im znaleźć nowe rozwiązania społeczno-ekonomiczne sprzyjające ochronie naszej planety. Oczywiście sama młodzież, nie uratuje Ziemi, dlatego tak istotne jest, aby mieli oni zapewnione wsparcie systemowe, aby prawo wspierało ochronę przyrody. A to mogą otrzymać jedynie od odpowiedzialnych dorosłych – mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Petycja o edukację klimatyczną w polskich szkołach

Jak wskazuje IKEA, celem kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej” jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej. Od 22 kwietnia zainteresowani mogą wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy poprzez podpisanie stosownej petycji o edukację klimatyczną. Na ten moment podpisało ją już blisko 60 tysięcy osób, co pokazuje aktywną i zaangażowaną postawę wobec pomysłu podjęcia działań w tej kwestii. Tym samym osiągnięto cel, jakim było zwrócenie uwagi władz na problem i podjęcie dialogu społecznego w Polsce – przekonuje IKEA.

O edukację klimatyczną

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie udzielone głosy wsparcia dla naszej petycji. Nasza radość jest tym większa, że poruszane przez nas kwestie nie są łatwe, a z pojęciem edukacji klimatycznej wiele osób, do których dotarła nasza kampania, spotkało się po raz pierwszy. To również można określić jako sukces naszych działań. Jeżeli jednak chodzi o nasz główny cel, jakim jest wprowadzenie tematyki klimatu i jego zmiany do podstawy programowej, to jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku drogi. Przed nami proces negocjacji, w ramach którego będziemy musieli zadbać o to, aby zmiany były przeprowadzone w sposób rzetelny, a jednocześnie jak najsprawniejszy. Chcemy by edukacja klimatyczna pojawiła się w polskich szkołach już w 2022 roku – mówi Szymon Kacprzak, reprezentujący Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Prawo uczniów do rzetelnej edukacji klimatycznej

Podczas czwartkowego spotkania przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w imieniu wszystkich partnerów kampanii, zaprezentowali wyniki kilkumiesięcznych starań. Strona rządowa zachęcona wynikami kampanii potwierdziła, że zapozna się z tezami i rozwiązaniami zaprezentowanymi podczas okrągłego stołu, a pewne kroki zostaną podjęte jeszcze w tym roku.

Rozpoczęty dialog na temat edukacji klimatycznej w polskiej szkole musi zaowocować wprowadzeniem jej do postawy programowej od 2022 roku. Rzetelna edukacja leży u podstaw walki z kryzysem klimatycznym. Teraz, kiedy strona rządowa ma jasny sygnał, że uczniowie, ich rodzice i nauczyciele apelują o jak najszybsze wprowadzenie nauczania na temat zmiany klimatu, resorty klimatu i edukacji nie mogą tego zignorować. Ich zadaniem musi być pilne powołanie zespołów składających z naukowców i ekspertów oraz reprezentantów strony społecznej, transparentnie pracujących nad uzupełnieniem podstawy programowej. Polscy uczniowie mają prawo do rzetelnej edukacji klimatycznej na wszystkich etapach nauczania – mówi prof. Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Blisko 60 tys. osób podpisało petycję o edukację klimatyczną

Kampania jest wynikiem wspólnych działań i pracy wszystkich partnerów, którzy od kilku miesięcy działali na rzecz podkreślenia wagi uzupełnienia podstawy programowej o wiedzę z zakresu zmiany klimatu, która stanowi podstawę walki z kryzysem klimatycznym – podkreśla IKEA.

Bardzo cieszę się, że wspólnymi siłami zebraliśmy blisko 60 tysięcy podpisów i tym samym zwróciliśmy uwagę opinii publicznej na szczególnie ważną kwestię, jaką jest edukacja klimatyczna w szkołach. W IKEA stawiamy duży nacisk na zrównoważony rozwój, a kwestie związane z ochroną klimatu są wpisane w naszą strategię People & Planet Positive. Jestem pod ogromnym wrażeniem determinacji i pasji z jaką przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego konsekwentnie od lat zabiegają o zmianę systemową na rzecz edukacji klimatycznej. Jestem dumna, że jako firma mogliśmy wesprzeć te starania. Przyszłość leży w naszych rękach. Wierzę, że tylko działając razem możemy stawić czoło wyzwaniom kryzysu klimatycznego – mówi Karin Sköld, prezes Zarządu IKEA Retail Polska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju.

Inauguracja Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

Wydarzenie było również inauguracją Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest kontynuowanie dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach – dodaje IKEA.

Systemowa edukacja nt. zmiany klimatu to kwestia absolutnie kluczowa z punktu widzenia dobrego przygotowania się do przeciwdziałania temu największemu wyzwaniu XXI w. Dlatego też tak ogromne znaczenie ma każdy podpis złożony pod petycją w sprawie wprowadzenia w polskich szkołach edukacji klimatycznej. Bardzo się cieszę, że jest ich już prawie 60 tys. i ta liczba ciągle rośnie. Tylko solidarnie, ponad wszelkimi podziałami, jesteśmy w stanie z odpowiednią troską zadbać o planetę, a więc de facto o nas samych i przyszłe pokolenia. I tylko jako świadomi obywatele, wyposażeni w rzetelną wiedzą i odpowiednie kompetencje, będziemy w stanie zmieniać swoje nawyki oraz wpływać na decyzje polityków i biznesu – podkreśla Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x IKEA