postawy prośrodowiskowej

Kształtowanie prawidłowej postawy prośrodowiskowej  – konkurs w woj. małopolskim

Ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert ekoMałopolska. Informację przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Główne cele konkursu to budowa i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy prośrodowiskowej. Inicjatywa ma także propagować idee gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego rozwoju.

Kształtowanie postawy prośrodowiskowej – jakie działania z szansą na wsparcie?

Zachęcam do udziału w naborze piątej edycji inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego. Do udziału zapraszamy podmioty działające w sektorze NGO: stowarzyszenia, fundacje i wszystkie organizacje pożytku publicznego, np. koła gospodyń wiejskich. Z roku na rok otrzymujemy coraz większą ilość ofert  a ilość zrealizowanych przy pomocy środków publicznych wydarzeń liczymy w setki. Jestem zbudowany nie tylko dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się konkurs, ale przede wszystkim różnorodnością i nieszablonowością zgłaszanych co roku projektów. Warto zgłosić swój pomysł i zrealizować inicjatywę, która przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej Małopolan – zachęcał do udziału w konkursie Józef Gawron, wicemarszałek województwa. W tym roku organizatorzy konkursu przewidują dofinansowania szeregu działań. Uwzględniono takie przedsięwzięcia jak:

  • Organizacja, w formie stacjonarnej, wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów.
  • Organizacja, w formie stacjonarnej, wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza.
  • Organizacja, w formie stacjonarnej, wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu.

Oferty można składać do 27 lutego 2024 r.

Z informacji przekazanej przez UMWM wynika, że na realizację konkursu przeznaczone zostały środki w wysokości 550 tys. zł. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie oferty do 27 lutego 2024 r.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.malopolska.pl.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu