Pomagać młodym zwierzętom

Pomagać młodym zwierzętom, czyli zostawić je w spokoju

Zabieranie piskląt i leśnych zwierząt, które na pierwszy rzut oka wyglądają na porzucone, to nagminny problem powracający każdego roku. Dlatego Urząd Miejski w Elblągu (UM) wraz z Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki rozpoczął akcję edukacyjną. Jej celem jest zmiana świadomości w zakresie właściwych postaw proekologicznych.

Pomagać młodym zwierzętom – akcja edukacyjna w Elblągu

Jak podaje UM, ludzie działając w dobrej wierze, nierzadko stwarzają problemy instytucjom zajmującym się pomocą rannym i osieroconym dziko żyjącym zwierzętom. Jednak przede wszystkim generują problemy zwierzętom i całemu ekosystemowi. Stąd właśnie tak ważna jest znajomość właściwych zasad zachowania w przypadku natknięcia się na młode zwierzęta.

pomagać młodym zwierzętom

Jak wskazuje UM, lasy, łąki, a nawet miejskie parki są miejscem narodzin kolejnych pokoleń ptaków i ssaków. Wiele gatunków bytuje w bezpośredniej bliskości osiedli mieszkaniowych lub chętnie uczęszczanych przez mieszkańców Elbląga ścieżek spacerowych. Może się więc zdarzyć, że ludzie napotkają na swojej drodze pisklę, młodego jeża, czy innego drobnego ssaka. Dlatego właśnie magistrat apeluje, by zanim mieszkańcy zdecydują się zostać „ratownikiem” takich osobników dobrze przemyśleli sytuację. Bowiem w zdecydowanej większości przypadków dziko żyjące zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy, a zabierając je z parku czy lasu możemy im po prostu zaszkodzić, tak jak całemu ekosystemowi.

Dla ukazania tego problemu mieszkańcom – na elbląskich wiatach przystankowych – rozwieszone zostaną plakaty informujące o niewłaściwym zachowaniu wobec dziko żyjących zwierząt – informuje UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. UM w Elblągu