jak żyć eko

Pokażą jak żyć eko

Rodzina Pomorskich, w latach 2017-2019, będzie zachęcała mieszkańców województwa pomorskiego i odwiedzających ten region turystów do zmiany nawyków i wprowadzania w życie proekologicznych zasad.

Kampania, w której występować będą Pomorscy prowadzona jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).

Proste wskazówki jak żyć eko

Z badań wynika, że 93% mieszkańców Pomorza dumą napawa piękno lokalnych krajobrazów. Zachwyt nad lokalną przyrodą niestety nie przekłada się na dbałość o klimat i wiedzę dotyczącą tego, jak należy to robić – choć ponad połowa Polaków twierdzi, że zna pojęcia: niska emisja (57%), zielona gospodarka (51%) oraz efektywność energetyczna (50%). Jednocześnie tylko 28% osób dostosowuje temperaturę pomieszczeń do swoich potrzeb, a zaledwie 13% korzysta z trybu „eko” w urządzeniach elektrycznych. Wiedza o innych zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska jest podobna, dlatego głównym celem kampanii prowadzonej przez WFOŚiGW, jest przekazanie prostych wskazówek, które mogą wpłynąć na zmianę nawyków Pomorzan, a tym samym przyczynić się do oszczędzania nieodnawialnych zasobów, ograniczenia konsumpcji i uświadomienia, jak istotną kwestią jest bioróżnorodność. W każdym roku realizacji kampanii będzie poruszany inny obszar tematyczny.

Kampania ma uświadomić mieszkańcom naszego województwa i odwiedzającym nas gościom, że każdy indywidualnie wpływa na otaczające go środowisko. Coraz więcej osób myśli o ekologii i o tym, by codzienne wybory były podyktowane troską o otaczający nas świat, a nie wszechobecnym konsumpcjonizmem. Zależy nam na tym, by takie postawy były jeszcze bardziej powszechne i by wytłumaczyć jak najszerszej grupie odbiorców, że niewielkie zmiany w codziennym życiu mogą znacząco wpłynąć na środowisko naturalne i poprawić jakość naszego życia – mówi Maciej Kazienko z WFOŚiGW.

Pomorscy pokażą jak żyć eko

Prośrodowiskowe treści będą przekazywane mieszkańcom Pomorza i turystom przez bohaterów kampanii – rodzinę Pomorskich. Członkowie tej wyimaginowanej rodziny będą zdobywali wiedzę o tym, jak jej zachowania wpływają na przyrodę. Pomorscy “poczują klimat”. „Ekoperypetie” sympatycznej rodziny będą pokazywane w cyklu krótkich filmów animowanych, w każdym odcinku bohaterowie zetkną się z innym dylematem – raz w domu zabraknie wody, bo o tym, że tak może się zdarzyć, gdy bezrefleksyjnie jest zużywana, wszyscy zapomną. Innym razem ojciec Pomorski zmartwi się nie na żarty, gdy odkryje, że kończą się zasoby energetyczne na świecie – niestety nie od razu przełoży się to świadome działanie w jego życiu, na wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia czy wyjmowanie ładowarek z kontaktu. W końcu w domu zapanuje mróz, bo nikt w nim nie myśli o życiu energooszczędnym. Finalnie wszystkie problemy znajdą proste rozwiązanie – oszczędność zasobów, która przekłada się także na lepsze zdrowie i oszczędności finansowe. Postaci są przemyślane w taki sposób, by każdy mieszkaniec województwa – i nie tylko – mógł się z nimi identyfikować.

Twórcy kampanii przekonują, że z Pomorskimi może identyfikować się każdy, ponieważ wszyscy stają przed podobnymi wyzwaniami, gdy chodzi o troskę o środowisko. Każdy powinien zdać sobie sprawę, jaki wpływ na środowisko wywierają jego codzienne zachowania i zacząć starać się żyć ekooszczędnie.

Poza filmami z rodziną Pomorskich powstała też strona internetowa: www.poczujklimat.pl na której można znaleźć wiele atrakcji. Należą do nich nie tylko informacje dotyczące samej kampanii, ale również treści poradnikowe – pomagające wprowadzać „ekozasady” w codziennym życiu, inspirujące do małych zmian w gospodarstwie domowym, quizy – uświadamiające, nad czym jeszcze można popracować, by żyć bardziej w zgodzie z naturą, a także gry edukacyjne – które poprzez element zabawy i rywalizacji uczą odpowiednich zachowań.

Kampania „Pomorscy czują klimat” potrwa do końca 2019 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Fabrykę Komunikacji Społecznej

rys. Fabryka Komunikacji Społecznej

 

reklama