pochwalili się wiedzą o ekologii

Pochwalili się wiedzą o ekologii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował, że 24 listopada w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (ZODR) przeprowadzony został finał XVI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Do finału przystąpiło 34 uczestników. Byli to reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego – laureaci kwalifikacji szkolnych.

Uczniowie pochwalili się wiedzą o ekologii w trakcie konkursu

Finał konkursu przeprowadzony został w dwóch etapach. Pierwszy etap stanowił test pisemny, a następnie była część ustna. W ścisłej czołówce znalazło się siedmioro uczniów. Spośród nich Komisja Konkursowa wyłoniła troje zwycięzców oraz trzy osoby wyróżnione.

O kolejności miejsc zadecydowała liczba uzyskanych przez uczniów punktów.

Jak podaje WFOŚiGW, w tegorocznej edycji zwyciężyli Dominika Piwowar z Zespołu Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku (I miejsce), Adrian Olkowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Asnyka w Szczecinie (II miejsce) i Julia Bujak z Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu (III miejsce).

Zwycięzcy konkursu oraz wyróżnieni otrzymali indywidualne nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i zestawy książek.

XVI edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. ZODR w Barzkowicach/www.wfos.szczecin.pl

 

reklama