Pierwsze badania w ekopracowni

Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie zyskało pracownię ekologiczną. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Gminy Lututów.

pracownia

W ramach uroczystości otwarcia młodzież, pod kierunkiem opiekuna pracowni, zaprezentowała pierwsze badania laboratoryjne, które można wykonywać w nowej pracowni: analizę gleby i wody oraz skutki kwaśnych deszczy. Następnie, za pomocą modeli, przedstawiono sposoby uzyskiwania energii elektrycznej z wiatru i światła słonecznego. Ponadto zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia pod mikroskopami preparatów wykonanych przez uczestników koła ekologicznego.

Pracownia ma służyć wszystkim uczniom podczas realizacji projektu „Z ekopracowni Gimnazjum Publicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie w ekologiczną przyszłość w ramach zadania Moja wymarzona ekopracownia”.

Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 39 tys. zł, z tego dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi wyniosła niemal 37 tys. zł. Resztę sfinansowała Gmina Lututów.

Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu