Pawilon Edukacyjny „Kamień”

Pawilon Edukacyjny „Kamień” otwarty!

Pawilon Edukacyjny „Kamień” jest już dostępny dla mieszkańców Warszawy – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM). Na Golędzinowie, przy moście Gdańskim będą odbywać się terenowe lekcje o przyrodzie, proekologiczne warsztaty i spacery śladem nadwiślańskich zwierząt i roślin.

Pawilon Edukacyjny „Kamień” – kolejny punkt na proekologicznej mapie stolicy

Przekazujemy w ręce mieszkańców kolejny punkt na ekologicznej mapie Warszawy. Miejska natura jest dla nas wszystkich niezwykle cenna. Pawilon będzie miejscem nowoczesnej edukacji oraz lokalnej aktywności, z której będą korzystać młodzi i dorośli warszawiacy. Ta nadwiślańska przestrzeń stanie się też platformą współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uznanymi ośrodkami naukowymi – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Jak podaje stołeczny magistrat, Pawilon Edukacyjny „Kamień” znajduje się między nabrzeżem Wisły a ulicą Wybrzeże Puckie. Obiekt o nietypowym kształcie ma dwie kondygnacje. Pierwsza z nich to wielofunkcyjna, otwarta przestrzeń na parterze, która pozwala na niemalże dowolną aranżację, a drugą jest antresola wystawowa. W pełni przeszklony front budynku pozwala na podziwianie okolicznej przyrody bez względu na pogodę. Warszawski UM dodaje, że wokół „Kamienia” zlokalizowana została ścieżka edukacyjna inspirowana ławicami wiślanymi, wykonane z naturalnych materiałów ławki, a także parking i stojaki rowerowe. Jednocześnie miejscy urzędnicy dodają, że pobliska łąka nadwiślańska stanie się ogromną salą przyrodniczą.

Pawilon Edukacyjny „Kamień” – przestrzeń otwarta na proekologiczne inicjatywy

Inspiracją dla architektów były głazy narzutowe, które można napotkać przy brzegu rzeki. Właśnie dlatego pawilon przypomina wydrążony kamień polodowcowy – niemal identyczny znajduje się kilkadziesiąt kroków od pawilonu, nad Wisłą – podkreśla magistrat.

Jak zaznacza UM, oferta pawilonu skierowana będzie do placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności, a także do artystów, którzy będą chcieli pokazać tu swoje prace czy organizować spotkania.

Miasto będzie wspierać mieszkańców merytorycznie w kwestii ekologii, podpowiadać nauczycielom scenariusze lekcji terenowych, a także udostępniać pawilon dla sympatyków zieleni oraz osób, które chcą dzielić się wiedzą o ochronie przyrody. Użytkownicy będą mogli wypożyczyć też sprzęt do wycieczek (np. lornetki, lupy) i korzystać z materiałów potrzebnych do zajęć, np. gliny czy nasion kwiatów.

Chcemy, by ta przestrzeń była zawsze dostępna i otwarta na oddolne inicjatywy. Wzdłuż Wisły oraz w samej rzece mamy setki gatunków zwierząt i roślin, które są skarbem miasta. Lekcje przyrody nie muszą być nudną teorią. Tu najmłodsi będą mogli poczuć się jak mali odkrywcy – mówi Renata Kuryłowicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Pawilon Edukacyjny „Kamień” umożliwia poznanie bogactwa naturalnego

Według magistratu, lokalizacja pawilonu umożliwia poznawanie naturalnego bogactwa Wisły w miejscu, gdzie jest ono bogate gatunkowo. Dojazd do obiektu transportem publicznym z większości warszawskich szkół zajmuje nie więcej niż 30 minut. Punkt daje nowe możliwości dla oferty edukacyjnej z zakresu popularyzacji wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej oraz propagowania idei ochrony obszarów Natura 2000. Budowa Pawilonu Edukacyjnego „Kamień” jest zwieńczeniem projektu Life+WislaWarszawska.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy