Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” po odbiorze

Narwiański Park Narodowy (NPN) poinformował, że 2 października br. odbyła się uroczystość związana z oficjalnym podpisaniem protokołu odbioru obiektu, jakim jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także lokalnych samorządów i wykonawców.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” i przygotowana ekspozycja

Wspomniany ośrodek ekoedukacji został przygotowany na bazie domu młynarza, czyli Młynarzówki. Stara część została odremontowana, ale dobudowano także nową, dwukrotnie większą część. Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy ośrodek edukacji w NPN, a korzystać z niego będą mogły wszystkie osoby, które odwiedzą obiekt.

Edukacja w ośrodku ma obejmować możliwość obejrzenia filmu przyrodniczego i zwiedzenia przygotowanej ekspozycji. Z kolei grupy szkolne będą mogły korzystać także z multimedialnej sali edukacyjnej. W pracowni przyrodniczej będą prowadzone zajęcia, ale – jak zaznacza Narwiański Park Narodowy – scenariusze tych zajęć są jeszcze opracowywane.

Narwiański Park Narodowy

A co składa się na udostępnioną do zwiedzania ekspozycję? Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” , to osiem różnych stanowisk – dwie dioramy (jedna przyrodnicza, druga kulturowa), makieta doliny, a także żeremie bobrowe. Jest także część ekspozycji o bezkręgowcach i wieża obserwacyjna, na której można obserwować poranek nad Narwią. Przygotowane zostały również gra interaktywna i akwarium z gatunkami żyjącymi w Narwi.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Budowa była dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a koszt wyniósł ok 14 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Narwiański Park Narodowy

fot. 2 x Narwiański Park Narodowy