Only One Earth

„Only One Earth” – jedna ludzkość i jedna planeta – w pokoju.

„Only One Earth” (tłum. „Tylko Jedna Ziemia”, „Mamy tylko jedną Ziemię”) to przesłanie przyświecające rozpoczynającej się 3 czerwca kampanii zainicjowanej przez UNEP/GRID Warszawa z okazji Światowego Dnia Środowiska (ang. World Environment Day – WED) oraz obchodów 50-lecia Konferencji Sztokholmskiej.

„Only One Earth” – wciąż aktualne hasło sprzed pół wieku!

Pod tym samym hasłem pół wieku temu w Sztokholmie obradowała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), a w tle rozgrywała się wojna w Wietnamie. Postanowieniem historycznej konferencji powołany został Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Enviroment Programme/UNEP), który od 50 lat łączy troskę o zdrowie ludzi i planety z takimi wartościami, jak odpowiedzialność, pokój i poszanowanie zasad równości. Obecnie, w jubileuszowym dla UNEP roku, w obliczu spustoszenia, jakie sieje wojna w Ukrainie, hasło „Only One Earth” wybrzmiewa równie mocno, co pół wieku temu – podkreślają organizatorzy wspomnianej kampanii. – Do niedawna widzieliśmy w WED potencjał do promocji działań wobec wyzwań potrójnego kryzysu środowiska (klimatycznego, bioróżnorodności, zanieczyszczeń). Dziś wojna zmusza nas do zmiany tej optyki i do przypomnienia, że warunkiem niezbędnym do realizowania wszelkich działań na naszej planecie jest pokój – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

„Only One Earth” – konferencja i debata w Łazienkach Królewskich

Organizatorzy kampanii podkreślają, że pokój nie jest stanem trwałym i że tym bardziej wszyscy powinni dostrzec, iż działania skierowane na ratunek ludziom i planecie przenikają się, a bezpieczeństwo staje się kluczową potrzebą wszystkich instytucji, firm oraz obywateli Ziemi. Dlatego w ramach inauguracji kampanii, 3 czerwca w Łazienkach Królewskich, odbędzie się konferencja i debata, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych grup, by dyskutować o wspólnej przyszłości i wyzwaniach, jakie nas czekają w najbliższych latach.

– Środowisko stoi w obliczu wielu zagrożeń, w tym konfliktów. Środowisko zawsze jest ofiarą wojny. Zawsze! Widzieliśmy to w wielu konfliktach, niezależnie od tego, jak się zaczynają i jak się kończą. A kiedy środowisko pada ofiarą wojny, ludzie cierpią – nie przez kilka tygodni czy miesięcy, ale długo po zakończeniu konfliktu – powiedziała Inger Andersen, dyrektor UNEP.

Only One Earth

Organizatorzy kampanii realizowanej pod hasłem „Only One Earth” zaznaczają, że społeczeństwa, które wierzą w swoją sprawczość, mogą zmienić wiele. Dodają oni, że nikt z nas nie żyje w izolacji od innych i tylko działając razem możemy zapobiec zmianom lub adaptować się do nich. Można obserwować, jak bardzo Polska i Europa wspierają uchodźców z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Dzięki czemu widać, jaką moc ma solidarność, braterstwo i zaangażowane dla pożytku innych. Bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo planety są obecnie najważniejszą, potrzebą, która powinna jednoczyć, dlatego te tematy będą szeroko omawiane podczas obchodów Światowego Dnia Środowiska 2022.

Jaki cel ma kampania „Only One Earth”?

Byłoby wspaniale, gdyby tegoroczne obchody WED, stały się wspólnym świętem ludzi i środowiska – świętem obchodzonym przez całą rodzinę ONZ w Polsce. Zapraszamy wszystkich do celebracji tego dnia oraz śledzenia strony dlaplanety.pl, gdzie już 3 czerwca, każdy z nas będzie mógł wyrazić swoje poparcie dla Manifestu, mówiącego o tym, że walka o klimat jest jednocześnie troską o pokój, dobrostan i sprawiedliwość na świecie – zapowiada Patrycja Adamska, dyrektor programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Kampania „Only One Earth” ma na celu przypomnienie, jak ważne są działania, dzięki którym pewnego dnia będziemy mogli żyć razem jako jedna ludzkość, na jednej Ziemi, w zgodzie z naturą i sobą nawzajem – dodają jej twórcy. Zwracają też uwagę, że kampania na rzecz środowiska nie mogłaby się odbyć z pominięciem tak ważnego kroku, jakim jest policzenie i zneutralizowanie śladu węglowego przedsięwzięcia. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z firmą TerGo, obliczy ślad węglowy całej kampanii oraz dołoży wszelkich starań, aby zredukować go do minimum. Pozostałe emisje zostaną skompensowane, dzięki czemu event będzie neutralny węglowo – zapewniają organizatorzy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dlaplanety.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny