Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach w rękach samorządu województwa

Województwo Zachodniopomorskie przejęło od Gminy Przelewice nieruchomości wchodzące w skład Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach wraz z zabytkowym folwarkiem – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ). Uroczyste podpisanie aktu notarialnego odbyło się w piątek, 26 lutego br., w Pałacu w Przelewicach. Dokument, na mocy którego Ogród Dendrologiczny w Przelewicach przeszedł w ręce samorządu województwa, podpisali Olgierd Geblewicz, marszałek województwa i Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa oraz Mieczysław Mularczyk, wójt Gminy Przelewice.

By Ogród Dendrologiczny w Przelewicach przyciągał coraz więcej turystów

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom. To przede wszystkim ich ciężka praca umożliwiła podpisanie tego ważnego dokumentu. Pewien etap się kończy, ale tak naprawdę to wszystko dopiero się zaczyna. Nie przejmujemy tego przepięknego miejsca po to, aby spełnić jakiekolwiek osobiste aspiracje, tylko po to, aby zwiększyć jego atrakcyjność, aby tętniło życiem, a także żeby gmina miała wielką wartość dodaną. Naszą ambicją jest jak najszybsza realizacja inwestycji tak, aby to miejsce z roku na rok przyciągało coraz więcej turystów. Chcemy, żeby to miejsce żyło także siłą organizacji pozarządowych, struktur, które z całego województwa będziemy angażować do projektów m.in. z zakresu kultury, ekologii, etnografii czy kultury obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce flagowe dla wszystkich lokalnych grup działania z naszego województwa. Chcemy, żeby mieszkańcy Przelewic byli z niego dumni. Liczymy na owocną współpracę – powiedział marszałek Geblewicz.

Samorząd województwa przejął Ogród Dendrologiczny w Przelewicach – 10 działek o powierzchni ok. 57 ha

Na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieodpłatnie przekazane zostało 10 działek o łącznej powierzchni ok. 57 ha, w tym sam Ogród (jako jedna działka) o pow. ponad 30 ha. Na obszarze tym znajduje się wiele zabytkowych budynków, w tym pałac, dwór oraz kompleks zabudowań starego folwarku. Wartość przekazanych nieruchomości to blisko 18 mln zł – podaje UMWZ.

Dziękuję radnym Gminy Przelewice za zaufanie. Jestem przekonany, że współpraca między województwem i gminą, a także zachodniopomorskimi powiatami spowoduje, że miejsce to będzie prawdziwą perłą regionu – dodał wicemarszałek Kustosz.

Przy okazji urząd marszałkowski wskazuje, że na terenie tym, działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego prowadzi samorządowa instytucja: „Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej”. Instytucja działa na powstałym w XIX w. historycznym parku oraz licznie zachowanych zabudowaniach folwarku. Całość, ze względu na swoją wyjątkowość oraz unikalne walory historyczne, a także stan zachowania, została na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach – także promocja kultury ekologicznej

W zakresie działalności kulturalnej instytucja prowadzić będzie działania skierowane na obszary wiejskie, popularyzację kultury ludowej oraz dziedzictwa niematerialnego Pomorza Zachodniego. Działania w tym zakresie będą koncentrować się m. in. na organizacji warsztatów, wystaw czasowych, koncertów, plenerów oraz edukacji dzieci i młodzieży. Celem Centrum jest również promocja kultury ekologicznej – dodaje UMWZ.

Warte odnotowania jest również, że przelewicki Ogród Dendrologiczny to perła przyrodnicza Pomorza Zachodniego i jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Bogata kolekcja drzew i krzewów ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata na powierzchni 30 ha przyciąga tysiące turystów. W odbudowanym w 2006 r. dziewiętnastowiecznym pałacu mieszczą się sale konferencyjne, szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWZ

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny