Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ze wsparciem w Wielkopolsce

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania unijnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (RPO) na projekty, których tematyką jest ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Poddziałanie 4.5.4) – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – dofinansowane projekty

Jak podał UMWW, Marek Woźniak, marszałek województwa podpisał wczoraj cztery umowy na dofinansowanie unijne przedsięwzięć, które realizować będą gminy Rokietnica, Pleszew i Komorniki oraz Powiat Gnieźnieński. W sumie unijne wsparcie dla tych beneficjentów wyniesie blisko 3,7 mln zł.

Pokazujemy kolejny obszar interwencji unijnej. Ten związany jest z ochroną i zachowaniem środowiska naturalnego, w tym edukacją ekologiczną. Takie działania, choć ich efekty nie zawsze widoczne są od razu, tu i teraz, zaprocentują niewątpliwie dla przyszłych pokoleń – mówi Marszałek Woźniak.

Gmina Rokietnica zrealizuje projekt pn. „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” – zaznacza UMWW i dodaje, że wartość przedsięwzięcia to ponad 2,4 mln zł. Z kolei gmina Komorniki planuje przeznaczyć unijne pieniądze na projekt pn. „Działalność ekologiczna w Gminie Komorniki”, którego łączna wartość wynosi blisko 272 tys. zł. Miasto i Gmina Pleszew pracuje natomiast nad projektem „EKO Pleszew” o wartości ponad 1,2 mln zł, a Powiat Gnieźnieński podjął się realizacji przedsięwzięcia pn. „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” za blisko 2 mln zł.

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – kto może otrzymać wsparcie?

Urząd marszałkowski podkreśla, że pula środków unijnych, którą Zarząd Województwa rozdysponował w ramach RPO na działania, których celem jest zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami wynosi blisko 44,5 mln zł, na co składa się wsparcie na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (Poddziałanie 4.5.1), opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (Poddziałanie 4.5.2), ochrona różnorodności biologicznej (Poddziałanie 4.5.3 ), a także prowadzenie edukacji ekologicznej (Poddziałanie 4.5.4).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, a także szkoły wyższe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz jednostki naukowo-badawcze posiadające osobowość prawną.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW