O szkodliwości spalania odpadów

O szkodliwości spalania odpadów, czyli kampania „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Prowadzona od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

W tym sezonie grzewczym kampania prowadzona była dwuetapowo – pierwszy etap w listopadzie 2020 r., a drugi w styczniu br.

O szkodliwości spalania odpadów w autobusach i tramwajach…

W ramach kampanii na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku i Poznaniu, a także w aglomeracji Górnego Śląska emitowany był i będzie do zakończenia kampanii krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza…

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie grzewczym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej – wskazuje Fundacja. Jednocześnie Fundacja dodaje, że ostatni przykład tego problemu odnotowany został kilka dni temu, kiedy to Polska ponownie stała się „czerwoną wyspą” na mapie Europy pokazującej miasta, w których znacznie przekroczono poziomy dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza.

O szkodliwości spalania odpadów

Tymczasem naukowcy i lekarze zgadzają się, że zanieczyszczone powietrze zwłaszcza pyłami zawieszonymi (określanymi jako PM2,5 i PM10) jest ważną przyczyną przedwczesnych zgonów (świeżo opublikowane wyniki badań wskazują, że ok. 400 tys. zgonów w państwach Unii Europejskiej w 2016 r. zostało spowodowane ekspozycją na działanie pyłów PM2,5 w stężeniach przekraczających limity wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia). Fundacja podkreśla przy tym, że polskie miasta, niestety, przewodzą w tych statystykach.

Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz emisje z domowych palenisk i kotłowni (wg raportu GUS Ochrona Środowiska 2019), będące wynikiem spalania złej jakości opału, a często wręcz odpadów.

O szkodliwości spalania odpadów – wsparcie działań ekoedukacyjnych

Świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska, dlatego Fundacja PlasticsEurope Polska w kolejnej edycji swojej kampanii oszkodliwości spalania odpadów zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza taki proceder, w tym spalanie odpadów plastikowych.

By wspomóc działania edukacyjne, mające skłonić Polaków do podniesienia poziomu swej świadomości, na swojej stronie internetowej Fundacja udostępniła do bezpłatnego pobrania materiały graficzne i tekstowe, które każdy może wykorzystać do promowania wiedzy i edukowania. Przy okazji Fundacja podkreśla, że spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec nadający się do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl, rys. Fundacja PlasticsEurope Polska

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama