nowoczesnej ekopracowni

Oddanie do użytku nowoczesnej ekopracowni w Porąbce Uszewskiej

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowoczesnej ekopracowni. W wydarzeniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz Anna Mikosz, radna województwa – podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Jakie jest wyposażenie nowoczesnej ekopracowni?

W ramach wyposażenia nowoczesnej ekopracowni został zakupiony wysokiej jakości sprzęt multimedialny, meble oraz pomoce dydaktyczne. Pracownia będzie innowacyjną przestrzenią do nauki i rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów – podkreślił UMWM.

Podczas uroczystości społeczność szkoły podjęła szereg inicjatyw o charakterze proekologicznym. Zagospodarowana została między innymi przestrzeń wokół szkoły – na otaczającej placówkę skarpie posadzono rośliny ozdobne.

– Cieszę się niezmiernie, że tak wspaniała i nowoczesna pracownia ekologiczna powstała w szkole. To ważny krok w kierunku edukacji proekologicznej, który będzie miał pozytywny wpływ na świadomość ekologiczną młodego pokolenia – powiedziała Marta Malec-Lech.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach z województwa realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Działanie ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie ekologicznej świadomości młodego pokolenia – podkreśla UMWM.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu