Nowe zielone pracownie

Nowe zielone pracownie

Dzięki dofinansowaniu środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) na Śląsku oddano do użytku kolejne pracownie ekologiczne.

Na swojej stronie internetowej WFOŚiGW poinformował o udostępnieniu trzech nowych zielonych pracowni – powstały one w Kłobucku, Wieprzu i Wodzisławiu Śląskim.

Nowe zielone pracownie dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach

15 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni – EKOLANDII w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku.

Z kolei 30 października br. uroczyście otwarto zieloną pracownię w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu. Jak zaznacza WFOŚiGW, dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Fundusz oraz Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz szkoła może poszczycić się „Zieloną pracownią – Hydro – Eko – Life”. Głównym celem pracowni jest rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. W klasie tej będą prowadzone lekcje chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii, a także lekcje wychowawcze o tematyce ekologicznej.

Z nowej pracowni cieszyć mogą się również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim im. Janusza Korczaka. Zielona pracownia pn. „Eko Stacja” została uroczyście otwarta 7 listopada br.

W ramach projektu zakupione zostały m.in. stanowiska mikroskopowe, ławki i krzesła. Uczniowie korzystają także z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimediów.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl i www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW w Katowicach

 

reklama