o Szczycie Klimatycznym

Nie tylko o Szczycie Klimatycznym

Grudniowe wydanie miesięcznika „Środowisko” otwierają dwa teksty poświęcone COP24, czyli 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Szczytowi Klimatycznemu poświęcone są artykuły: „Polska gotowa na COP24” i „Implementacja postanowień Porozumienia Paryskiego jest możliwa”.

Grudniowe wydanie „Środowiska” – o Szczycie Klimatycznym i nie tylko

Kolejne dwie publikacje dotykają zagadnień związanych z ochroną powietrza przed niską emisją i zatytułowane są „Poza kontrolą” i „Wspólnie na rzecz czystego powietrza”.

W tym wydaniu także materiał poświęcony szóstej edycji konkursu „Dziennikarze dla klimatu”. Materiał zatytułowany jest „Zmiany klimatu stały się rzeczywistością”.

Tradycyjnie w wydaniu znaleźć można także materiał poświęcony Lasom Państwowym. Na uwagę zasługuje również tekst pt. „Jak nie marnować jedzenia”.

„Rząd zapowiedział szereg gigantycznych inwestycji w polską infrastrukturę. Niektóre są już w budowie, inne w planach, także tych wymarzonych. Niektóre z punktu widzenia ekologii – wątpliwe. Wszystkie zaś bardzo kosztowne. Czy są praktyczne?” – tak zaczyna się artykuł pt. „Wielkie inwestycje, czy wątpliwe”.

„Oddech dla polskich rzek” to kolejna publikacja w tym wydaniu. Ten tekst dotyczy rozporządzenia w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu”.

Naturalnie w wydaniu znaleźć można jeszcze wiele innych publikacji poruszających różnorodne tematy, a nam nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do sięgnięcia po czasopismo i życzyć owocnej lektury.

 

reklama