Na rzecz ochrony przyrody

Na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a WFOŚiGW

We wtorek (11.01.2022 r.) podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (MIIWŚ) a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). To nowatorski projekt, w którym edukacja ekologiczna prowadzona będzie przez jednostkę muzealną, a historia połączona zostanie z działaniami na rzecz ochrony przyrody – podkreśla WFOŚiGW.

Muzeum będzie propagować dobre praktyki na rzecz ochrony przyrody

Jednym z głównych założeń podpisanego porozumienia jest szeroko pojęta współpraca pomiędzy Muzeum a Funduszem, w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i propagującym dobre praktyki na rzecz ochrony przyrody. Obie Instytucje zobowiązały się do wzajemnego wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na mocy podpisanego porozumienia, Muzeum, w miarę dostępnych możliwości, będzie realizowało zadania na rzecz ochrony przyrody oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych, przy wsparciu merytorycznym i finansowym Funduszu.

Wojewódzki Fundusz informuje, że porozumienie podpisali dr hab. Grzegorz Berendt, p.o. dyrektora MIIWŚ oraz Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW.

Porozumienie inspiracją do działania dla innych instytucji

– Dzisiejsze porozumienie o współpracy jest pierwszym, jakie zostało podpisane przez Muzeum w 2022 roku. Ten fakt nie tylko ogromnie nas cieszy, ale jest jednocześnie symbolicznym wyrazem wejścia w nowy rok z energią i ciekawymi pomysłami działań na rzecz tak ważnego zagadnienia, jakim jest ochrona przyrody. Dotychczasowe imponujące prośrodowiskowe działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku utrwalają w przekonaniu, że wzajemna współpraca i wykorzystanie potencjału obu instytucji przyniesie pożyteczne i inspirujące efekty. Dla Muzeum jest to także kolejny niezwykle istotny krok na rzecz realizacji „zielonych inicjatyw”, wpisujących się w tak potrzebne i ważne działania na rzecz społecznej odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że efekty naszej współpracy będą zarówno przykładem tzw. dobrych praktyk, jak i przede wszystkim inspiracją do działania dla innych instytucji – powiedziałdr hab. Grzegorz Berendt, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Efektywna współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz ochrony przyrody

Bardzo się cieszę z porozumienia o współpracy. Muzeum II Wojny Światowej to nie tylko bardzo prężnie działająca instytucja kultury, ale także miejsce, w którym realizowane są bardzo ciekawe proekologiczne projekty. Połączymy siły i efekty wspólnych działań mogą być naprawdę fantastyczne! Bardzo mi zależy na dobrej edukacji ekologicznej, prowadzonej z pasją i entuzjazmem. Takiej, z której chętnie korzystać będą dzieci i młodzież, ale także i osoby dorosłe. Edukacja w terenie jest najlepszą formą nauki. Istotne jest to, aby odbiorcy naszych działań mogli na żywo poznać różne zagadnienia związane z ochroną przyrody – podkreślił Szymon Gajda, prezes Zarządu WFOŚiGW.

Podpisaniu porozumienia towarzyszyła dyskusja nad kierunkami wspólnych działań oraz pomysłami, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie – zaznaczył Wojewódzki Fundusz.

Podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy MIIWŚ a WFOŚiGW jest ważnym krokiem na rzecz realizowania projektów prośrodowiskowych oraz szansą na owocną i efektywną współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz ochrony przyrody – podkreśla Wojewódzki Fundusz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WFOŚiGW w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu