W ramach „Szkoły z klimatem”

Młodzieżowa rywalizacja w ramach „Szkoły z klimatem” wydłużona do 30 kwietnia br.

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację proekologicznego pomysłu uczniów – przypomina Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i dodaje, że „Szkoła z klimatem” to ogólnopolski konkurs dla miejskich szkół ponadpodstawowych. „Szkoła z klimatem” jest elementem projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”. Fundusz informuje, że młodzieżowa rywalizacja w ramach „Szkoły z klimatem” została wydłużona do 30 kwietnia br.

Młodzieżowa rywalizacja w ramach „Szkoły z klimatem” – zainteresować młodych działaniami na rzecz ochrony klimatu

Podczas inauguracji konkursu we wrześniu 2020 r. Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska mówił o zmianach klimatu, które są szczególnie odczuwalne w miastach i zachęcał młodzież do przygotowania się na ich skutki przez zaplanowanie odpowiednich działań, które są jednocześnie zadaniem konkursowym. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW chcą zainteresować młodych ludzi działaniami na rzecz ochrony klimatu.

Młodzieżowa rywalizacja w ramach „Szkoły z klimatem” obejmuje zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe i ich zespoły z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych – wyjaśnia NFOŚiGW.

Co można przygotować w ramach „Szkoły z klimatem”?

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację – dodaje Fundusz.

Ze względu na pandemię COVID-19 na przygotowanie projektów uczniowie, pod opieką nauczycieli, mają czas do 30 kwietnia 2021 r., a zgłoszenia można przesyłać do NFOŚiGW za pomocą elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem. Z kolei pytania w tej sprawie można kierować na adres e-mail: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl.

Młodzieżowa rywalizacja w ramach „Szkoły z klimatem” została włączona do projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”, w którego skład wchodzi także program priorytetowy NFOŚiGW „Konkurs na najbardziej zielono-niebieski projekt – Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” oraz realizowane przez resort konkurs „Miasto z klimatem – Lider” oraz konkurs na najlepszy zrealizowany projekt „Miasto z klimatem” – dodaje NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny