miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki

Miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki – konkurs rozstrzygnięty

Eksperymenty, zajęcia w terenie, przyszkolny ogródek, a nawet… mini las. To tylko niektóre z pomysłów świętokrzyskich nauczycieli i młodzieży na to, jak chronić nasze środowisko przyrodnicze. To z myślą o takich entuzjastach ochrony środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) zorganizowali konkurs na najlepszy miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu RDI2CluB, a opiekunowie najlepszych przedsięwzięć otrzymali pamiątkowe dyplomy od marszałka Andrzeja Bętkowskiego, Tomasza Jamki, członka Zarządu Województwa i Jacka Wołowca, dyrektora ŚCDN, zaś finalistom przekazano nagrody.

Celem konkursu na miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki było kształtowanie proekologicznych postaw

Jak informuje UMWŚ, celem głoszonego w drugiej połowie zeszłego roku konkursu dla nauczycieli i ich podopiecznych było kształtowanie proekologicznych postaw. Miał on zapoznawać z pojęciem biogospodarki i pokazywać, jak łatwo może się w nią zaangażować każdy człowiek. Szczególny nacisk położono na źródła zanieczyszczeń powietrza, ich wpływ na człowieka i środowisko oraz sposoby zmniejszania ich emisji. Uczniowie, pod kierunkiem opiekunów projektu, używali m.in. prostych metod monitorowania i dokumentowania stanu powietrza, organizowali spotkania i akcje edukacyjne oraz przeprowadzili szereg przyrodniczych eksperymentów. Efekty swojej wielomiesięcznej pracy przedstawili w formie dwujęzycznej (polsko-angielskiej) prezentacji, opatrzonej zdjęciami, wykresami, krótkimi filmami i innymi materiałami multimedialnymi.

Rosnąca w nas wszystkich potrzeba ochrony środowiska naturalnego wynika z coraz większej świadomości zagrożeń, jakie przynoszą różne formy działalności człowieka. Ważną rolę w tym procesie odgrywa kształtowanie u współobywateli odpowiedzialności za stan przyrody. Uwrażliwienie najmłodszych na stan środowiska, w którym żyją, na potrzebę kontaktu z nieskażoną przyrodą, to nasza nadzieja na przyszłość. Konkursy takie jak ten na najlepszy miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki rozwijają w uczniach poczucie odpowiedzialności i wrażliwość na środowisko – przekonuje marszałek Bętkowski.

Miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki – znamy laureatów

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, pod kierunkiem nauczyciela Jarosława Skoczylasa. Drugie miejsce przyznano uczniom z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, kierowanemu przez nauczycielkę Elżbietę Wołoszyn, a trzecie miejsce zajął zespół Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej pod opieką nauczycielki Wioletty Flejterskiej. Na „zielone” postawili także wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach, należącego do kieleckiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), pracujący pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Zawiszy.

Cieszę się, że poprzez takie inicjatywy uczymy naszą młodzież szacunku do przyrody i racjonalnego korzystania z jej zasobów. Gratulując sukcesu i zaangażowania, dziękuję za tak wielki odzew i zapraszam do udziału w kolejnych naszych proekologicznych przedsięwzięciach – zachęca Tomasz Jamka.

Jak wskazuje UMWŚ, zwycięskie prezentacje można zobaczyć na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ