środowisko

Marcowa odsłona miesięcznika „Środowisko”

Miesięcznik „Środowisko” w swojej marcowej odsłonie przynosi, jak zwykle, szereg ciekawych artykułów i informacji.

Wydanie w dużej mierze poświęcone jest zagadnieniom związanym z wytwarzaniem energii, ochroną powietrza i klimatu.

„Środowisko” – lektura na marzec

Zaczyna się od tekstu pt. „Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe”, który dotyczy nowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następny tekst pt. „IV Polsko-Japońskie Seminarium Czystych Technologii Węglowych”, to relacja opisująca wydarzenie, które odbyło się 15 lutego w Warszawie. Seminarium zorganizowane zostało

przez polskie Ministerstwo Energii, Ministerstwo Handlu i Przemysłu Japonii, Japońskie Centrum Energetyki Węglowej oraz Agencję do spraw Rozwoju Nowych Technologii Energetycznych i Przemysłowych.

„Bez Emocji i Ponad Podziałami” – pod takim tytułem kryje się relacja z debaty o stanie polskiej energetyki i wyzwaniach, które przed nią stoją. W trakcie spotkania zorganizowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli dyskutowali eksperci z branży energetycznej, politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Środowisko

Tematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza dotykają kolejne publikacje. Chodzi o artykuły „Smog Nie Odpuszcza” i „Polacy Chcą Oddychać Zdrowszym Powietrzem” oraz „Prognoza Jakości Powietrza”.

W dalszej kolejności można przeczytać o wydarzeniu zorganizowany przez Fundację Aeris Futuro pn. „Weekend Dla Klimatu”.

Z tematyką zmian klimatu związany jest także artykuł pt. „Susza Jest i Będzie”. Dotyczy on powstającego Narodowego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

O rozwoju w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych traktuje tekst pt. „Wkrótce Elektromobilność”. Temat zieleni miejskiej poruszony został natomiast w publikacji pt. „Wszystko na Sprzedaż”.

Nie zabrakło także tematyki odpadowej. Z tego zakresu znaleźć można dwa artykuły: „Jak Walczyć ze Składowiskami” i „Nowoczesne Centrum Odzysku i Recyklingu Odpadów”.

Tematyka ochrony przyrody poruszona została natomiast w artykułach: „Odstępstwo od Okresów Ochronnych”, „Alarm nad Polskim Bałtykiem”, „Sekretne Życie Grzybów” I „Warto Zajrzeć w Biebrzański Świat”.

To oczywiście nie wszystko co przygotowała redakcja. Jednak zainteresowanych zachęcamy do sięgnięcia po czasopismo i sprawdzenie we własnym zakresie co jeszcze ciekawego kryje miesięcznik.

reklama

 

partner merytoryczny