Małymi krokami w kierunku zmiany

Małymi krokami w kierunku zmiany we Wrocławiu

Wrocławski magistrat po roku trwania kampanii „Małe kroki wielkie zmiany” dokonał jej podsumowania. Projekt był adresowany do wrocławian i mieszkańców dziesięciu gmin Dolnego Śląska. „Małe kroki wielkie zmiany” miały edukować i inspirowały mieszkańców, zwracając uwagę na zmianę ich codziennych, drobnych nawyków – dodaje Urząd Miejski Wrocławia (UM).

Małymi krokami w kierunku zmiany – kampania edukacyjna we Wrocławiu

To dzięki nim możemy pozytywnie wpływać na jakość powietrza czy ochronę poziomu bioróżnorodności w naszej najbliższej okolicy. Poruszaliśmy również kwestię dostosowywania się do zmian klimatu – mówiła podczas spotkania podsumowującego projekt Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w UM.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (WSB), jeden z partnerów projektu, przygotowała strategię komunikacji. Przez rok na billboardach, w mediach i spotach reklamowych pojawiały się postaci, które dawały przykład swoimi proekologicznymi nawykami – używając kompostowników na trawy i liście, montując budki lęgowe dla ptaków, segregując odpady czy korzystając z transportu zbiorowego. Na potrzeby kampanii stworzono również film VR, prezentowany podczas wydarzeń plenerowych. W ciągu roku projekt trafił za pośrednictwem mediów tradycyjnych, druków wielkoformatowych i materiałów online do ok. 2 mln odbiorców. To o połowę więcej, niż zakładano przy tworzeniu projektu. Od listopada 2018 r. zorganizowano również 50 spotkań dla seniorów, rodzin i ich najmłodszych. W warsztatach w ZOO i Ogrodzie Botanicznym udział wzięło ok. 500 osób.

Zmieniajmy rzeczywistość na lepsze, nawet, jeśli każda zmiana niesie za sobą początkowe trudności. Przykładowo, niegdyś normalną rzeczą było palenie oponami. Teraz dążymy do tego, by używać alternatywnych źródeł energii cieplnej – powiedział dr Mateusz Rak z WSB.

Małymi krokami w kierunku zmiany w oparciu o Państwowy Monitoring Środowiska

Zawartość merytoryczną kampanii przygotowano m.in. w oparciu o Państwowy Monitoring Środowiska. Dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są wiarygodnym źródłem informacji, opartym na metodach referencyjnych. Przedstawiają rzeczywisty pomiar zanieczyszczeń określanych metodami zgodnymi z wymaganiami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Na terenie Wrocławia funkcjonuje pięć stacji monitoringowych (trzy stacje miejskie, jedna stacja komunikacyjna i jedna stacja podmiejska), na których znajduje się 20 stanowisk pomiarowych mierzących dziewięć podstawowych związków niezbędnych do oceny stanu jakości powietrza zgodnie z kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin – dodaje UM.

Kampania potrwa do końca roku. Jest dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach RPO 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a całkowita wartość projektu wynosi ponad 592 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia

fot. UM Wrocławia